Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2021/05/17 02:42]
brozkeff [Technická dokumentace]
start [2022/08/05 17:42] (aktuální)
brozkeff [Návody a dokumenty pro členy]
Řádek 1: Řádek 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-<WRAP center round info> +Vítejte na wiki (znalostní bázi) brněnské skupiny místní měny (LETS) RozLEŤse. Najdete zde všechny **důležité dokumenty o fungování naší skupiny**: workflow práce s novým členem, návody k placení příspěvků, návody pro brokery, návody pro správce účtů, zápisy ze setkání členů, brokerů a jádra, a technickou dokumentaci k tomu, jak je nastavený linuxový server na kterém běží Cyclos a nastavení Cyclosu samotného.
-Vítejte na wiki brněnské skupiny místní měny (LETS) RozLEŤse. Najdete zde všechny důležité dokumenty o fungování naší skupiny: workflow práce s novým členem, návody k placení příspěvků, návody pro broukry, návody pro správce účtů, zápisy ze setkání členů, broukrů a jádra, a technickou dokumentaci k tomu, jak je nastavený linuxový server na kterém běží [[http://cyclos.rozletse.cz|Cyclos]] a nastavení Cyclosu samotného. V pravé části je šedé tlačítko pro //úpravu stránek//, novou stránku můžete i naimportovat z ODT souboru (do kterého ukládá OpenOffice, LibreOffice nebo i novější Word, pokud ho o to požádáte).  --- //Martin Malec 2015/11/25 16:08//</WRAP> +
- +
  
 ====== Zápisy ====== ====== Zápisy ======
  
-<WRAP tip round 50%>[[clenove:jadro:zapisy_z_porad|Zápisy z porad Jádra a brokerů]]</WRAP>+  * **[[clenove:jadro:zapisy_z_porad|Zápisy z porad Jádra a brokerů]]**
  
 ====== Návody a dokumenty pro členy ====== ====== Návody a dokumenty pro členy ======
  
-  * [[clenove:navody|Jak na Cyclos]] +  * [[clenove:discord|Jak na Discord]] 
-  * [[clenove:clenove|Práva a povinnosti členů]] +  * [[clenove:cyclos|Jak na Cyclos]] 
-  * [[clenove:jadro|Úkoly, pravomoci odpovědnost jádra]] +  * [[clenove:prvni_kroky|První kroky pro nové členy]] 
-  * [[clenove:broukr|Úkoly, pravomoci odpovědnost broukrů]]+  * [[clenove:clenove|Členové - práva a povinnosti]] 
 +  * [[clenove:jadro|Jádro]] (úkoly, pravomociodpovědnost role) 
 +  * [[clenove:broukr|Brokeři]] (úkoly, pravomociodpovědnost role)
     * [[clenove:rozesilani-tydeniku|Štafeta rozesílání týdeníků a pořádání setkání]]     * [[clenove:rozesilani-tydeniku|Štafeta rozesílání týdeníků a pořádání setkání]]
-  * [[clenove:pokladnik|Úkoly, pravomoci odpovědnost pokladníka]] +  * [[clenove:pokladnik|Pokladník a účet]] (úkoly, pravomociodpovědnost role) 
-  * [[clenove:administrativa|Úkoly, pravomoci odpovědnost administrativy]] +  * [[clenove:administrativa|Administrativa]] (úkoly, pravomociodpovědnost role) 
-  * [[clenove:web|Úkoly, pravomoci a odpovědnost správce webu]]  +  * [[clenove:web|Správce webu]]  
-  * [[clenove:cyclos|Úkoly, pravomoci a odpovědnost admina Cyclosu]]+  * [[clenove:cyclos-admin|Cyclos admin]]
   * [[clenove:broukr:postup_prijimani_clena|Přijímací proces přijímání nového člena]]   * [[clenove:broukr:postup_prijimani_clena|Přijímací proces přijímání nového člena]]
 +  * [[clenove:sablona_emailu_pro_zajemce|Šablona emailu posílaná zájemcům o členství]]
  
   * [[clenove:odmeny_poplatky|Poplatky a odměny]]   * [[clenove:odmeny_poplatky|Poplatky a odměny]]
   * [[clenove:clenove:vymeny|Průběh transakce výměny]]   * [[clenove:clenove:vymeny|Průběh transakce výměny]]
-  * [[clenove:statistiky:start|Statistiky]] [[clenove:statistiky:2013|2013]], [[clenove:statistiky:2014|2014]], [[clenove:statistiky:2015|2015]], [[clenove:statistiky:2016|2016]], [[clenove:statistiky:2017|2017]], [[clenove:statistiky:2018|2018]], [[clenove:statistiky:2019|2019]], [[clenove:statistiky:2020|2020]]+  * [[clenove:statistiky:start|Statistiky]] [[clenove:statistiky:2013|2013]], [[clenove:statistiky:2014|2014]], [[clenove:statistiky:2015|2015]], [[clenove:statistiky:2016|2016]], [[clenove:statistiky:2017|2017]], [[clenove:statistiky:2018|2018]], [[clenove:statistiky:2019|2019]], [[clenove:statistiky:2020|2020]], [[clenove:statistiky:2021|2021]] 
   * [[clenove:kontakty|Kontakty]]   * [[clenove:kontakty|Kontakty]]
  
Řádek 33: Řádek 33:
   * [[media:Fraňková et al. 2014 - Analýza transakčnı́ sı́tě RozLEŤSe]]   * [[media:Fraňková et al. 2014 - Analýza transakčnı́ sı́tě RozLEŤSe]]
   * [[https://www.youtube.com/watch?v=KutEX8pW034|Martin Malec - přednáška LETS vs Bitcoin, Tři ocásci, Brno, 5.12.2017]]   * [[https://www.youtube.com/watch?v=KutEX8pW034|Martin Malec - přednáška LETS vs Bitcoin, Tři ocásci, Brno, 5.12.2017]]
 +  * [[media:Reportáž z konference místních měn 2022]] (Eva Hauserová)
 +  * <wrap todo>Doplnit případné novější odkazy...</wrap>
  
 ====== Technická dokumentace ====== ====== Technická dokumentace ======
Řádek 39: Řádek 41:
   * [[Cyclos:Dokumentace|Dokumentace k Cyclosu]]   * [[Cyclos:Dokumentace|Dokumentace k Cyclosu]]
   * [[Instalace Ubuntu Server 16.04 na vpsFree]]   * [[Instalace Ubuntu Server 16.04 na vpsFree]]
-  * [[Upgrade na Ubuntu Server 18.04]] +  * [[IT:Upgrade na Ubuntu Server 18.04]]
- +