Rozleťse Wiki v2023

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu4

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


instalace_ubuntu_server_16.04_na_vpsfree

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
instalace_ubuntu_server_16.04_na_vpsfree [2016/04/23 22:55] – [Instalace Cyclosu na Ubuntu server 16.04 na vpsFree] brozkeffinstalace_ubuntu_server_16.04_na_vpsfree [2023/05/25 13:58] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Instalace Cyclosu na Ubuntu server 16.04 na vpsFree ====== ====== Instalace Cyclosu na Ubuntu server 16.04 na vpsFree ======
  
-<WRAP center round important 60%+ 
-WORK IN PROGRESS návod je zatím hodně základní, ale v současné podobě se už podařilo jeho pomocí docílit úspěšné migrace celé databáze i Cyclosu dosavadního VPS Rozleťse běžícího na Ubuntu 12.04Apache 2.2, Java6 Tomcatu6+===== Stručný popis proběhlé migrace 28.4.2017 ===== 
-</WRAP>+ 
 +  - do-release-upgrade na 14.04 
 +  - přesun Apache2 virtualHostů z /home/... do /srv a povolení /srv v konfiguráku Apache2, oprava zálohovacích skriptů na nové cesty a pro jistotu symlinky z původních složek do /srv/... 
 +  - oprava Apache2 konfiguráků podle nové syntaxe na Require all granted  
 +  - změna distribuce ve vpsAdminu na 14.04 <wrap info>(až potud velmi bezproblémové)</wrap
 +  do-release-upgrade na 16.04 <wrap warning>(před tím se správně měla změnit distribude ve vpsAdminu na 16.04 aby to fakovalo jiné jádro, nutné každopádně provést poté před restartem, kvůli problémům jádra 2.6.32 glibc6)</wrap> 
 +    - nutnost opakovaně po selhání spouštět ručně apt-get -f install a opravovat chyby. Největší problém dělal v init skriptech jakýsi //mesh// který bylo nutné úplně SysV initskriptů vymazat aby se dalo pohnout dál, psalo to ''insserv: Starting mesh_linux64 depends on ondemand and therefore on system facility `$all' which can not be true!'' (https://pastebin.com/2BaRWEL2) 
 +    - nevím jestli to bylo nutnéale zbavil jsem se systemd a vrátil upstart: http://notesofaprogrammer.blogspot.cz/2016/09/running-upstart-on-ubuntu-1604-lts.html 
 +  - tomcat6 nahrazen za tomcat8 a přesunut rozbalený WAR s cyclosem, změna práv souborů na tomcat8:tomcat8 
 +  - stará Joomla 2.5 na www.rozletse.cz s x podivnými relikty pluginů přestala úplně fungovatnutnost změny mysql na mysqli ale ani to nestačilo. Vyřešeno až nahráním vanilla nové Joomly 3.8 a vložením starého konfiguráku a poté přes administraci Fix database a vyházení pluginů co neexistovaly atd. Tip: radši před migrací OS udělat postupný upgrade Joomly
 + 
 +===== Návod původního testovacího pokusu s instalací nového serveru =====
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
-Momentálně vpsFree podporuje jen Ubuntu server 14.04. Upgrade na 16.04 proto využívá balíku update-manager-core a příkazu do-release-upgrade.+Návod níže byl psaný v době, kdy vpsFree podporovalo jen Ubuntu server 14.04. Upgrade na 16.04 proto využívá balíku update-manager-core a příkazu do-release-upgrade. Navíc návod vycházel z instalace nového serveru namísto do-release upgrade existujícího jak se nakonec stalo 28.4.2017 kdy proběhl dvoukrokový upgrade Ubuntu 12.04 až na 16.04 viz body výše. Následující checklist tak je jen pro informaci, jak by se dal nainstalovat nový server pro Cyclos a migrovat do něj existující data.
 </WRAP> </WRAP>
  
instalace_ubuntu_server_16.04_na_vpsfree.1461444904.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/25 13:58 (upraveno mimo DokuWiki)