Rozleťse Wiki v2023

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu4

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cyclos:dokumentace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cyclos:dokumentace [2013/11/28 14:04] – [Skupiny uživatelů] petakcyclos:dokumentace [2023/05/25 14:01] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Technická dokumentace k Cyclosu ====== ====== Technická dokumentace k Cyclosu ======
-===== Cyclos ===== 
-Cyclos 3 je open source software. Běží na Javě prostřednictvím Tomcat serveru případně napojeného na Apache webserver pro sdílení standardního portu 80.  
  
-<WRAP center round todo 60%> +  * [[Cyclos:Archiv novinek]] 
-Sekce není hotová, pokud tu má být přesně popsáno co všechno je potřeba kde nastavit, tak to potrvá věčnost to vůbec rekonstruovat a bude to celá kniha.  --- //[[martin.malec@email.cz|Martin Malec]] 2013/11/22 17:16// +===== Cyclos 4 =====
-</WRAP>+
  
 +Od dubna 2023 se přechází ze zastaralého Cyclos 3 na vlastní VPS (viz dokumentace níže) na cloudově běžící Cyclos 4. Adresa cyclos4.rozletse.cz přesměrovává na adresu, kde běží: https://communities.cyclos.org/rozletse 
  
 +Více o [[cyclos4]]
 +
 +===== Cyclos 3 =====
 +
 +Cyclos 3 je open source software. Běží na Javě prostřednictvím Tomcat serveru, přes reverzní proxy pak napojeného na Apache webserver pro komunikaci na standardním https portu 443. 
 ==== Nastavení ==== ==== Nastavení ====
 ==== Skupiny uživatelů ==== ==== Skupiny uživatelů ====
  
-  * Administrátor cyclosu+  * Administrátor cyclosu - může všechno, takový malý cyklosový bůh
   * Administrátoři účtů Brno – Pokladník a každý člen Jádra má svůj účet, zde může vytvářet Broukry, přesouvat lidi mezi jednotlivými Broukry i mezi jednotlivými skupinami v Cyclosu   * Administrátoři účtů Brno – Pokladník a každý člen Jádra má svůj účet, zde může vytvářet Broukry, přesouvat lidi mezi jednotlivými Broukry i mezi jednotlivými skupinami v Cyclosu
-  * Broukři Brno+  * Broukři Brno - mají nástroje na starání se o své členy, které přidali
   * Členové Brno   * Členové Brno
-  * Dlužníci Brno – neplatí roční příspěvky, jen se snaží splatit dluh v brcích před odchodem, pokud jsou v záporu pouze nabízí a pokud v plusu tak poptávají. +  * Dlužníci Brno – neplatí roční příspěvky, jen se snaží splatit dluh v brcích před odchodem. Pokud jsou v záporu pouze nabízí a pokud v plusu tak poptávají. Že toto pravidlo dodržují si hlídá jejich Broukr a ten je motivuje, aby svůj závazek srovnali do roka
-  * Odpadlíci Brno – neaktivní členové, nevidí inzeráty+  * Odpadlíci Brno – neaktivní členové, nevidí inzeráty, zůstává u nich zachováno, kdo byl jejich Broukr, kdyby se v budoucnu chtěli vrátit.
  
 ==== Systémový účet ==== ==== Systémový účet ====
Řádek 22: Řádek 25:
 ==== Jiné LETS skupiny ==== ==== Jiné LETS skupiny ====
   * jiné skupiny jde oddělit tak že o sobě navzájem vůbec nevědí - mohou mít i jinou adresu kterou se přihlašují, jiný vzhled Cyclosu apod. Zatím to tak moc není, adresa i vzhled je stejný, pouze každá skupina má své uživatelské skupiny, svou měnu a své inzeráty.   * jiné skupiny jde oddělit tak že o sobě navzájem vůbec nevědí - mohou mít i jinou adresu kterou se přihlašují, jiný vzhled Cyclosu apod. Zatím to tak moc není, adresa i vzhled je stejný, pouze každá skupina má své uživatelské skupiny, svou měnu a své inzeráty.
-  * konkrétně se to dělá TODO+<WRAP center round todo 60%> 
 +konkrétně se to dělá TODO 
 +</WRAP> 
 +  - Vytvoření měny: **Účty - Měny** 
 +  - Vytvoření 2 typů účtů - systémového a uživatelského: **Účty - Spravovat účty** 
 +    - hlavní systémový účet by měl být typ Neomezený, lze udělat i další systémové účty s omezeními 
 +    - po vytvoření obou typů účtů definovat typy transakcí 
 +      - u systémového jen 1: ze systémového na uživatelský, + případně filtry plateb 
 +      - u uživatelského 2: (1) mezi uživateli, (2) z uživatelského na systémový + případně poplatek (např. 50/rok, je pak ještě nutné po vytvoření uživatelské a brokerské skupiny je do tohoto poplatku zařadit; alternativním způsobem je poplatky řešit přes aplikaci **Účty - Poplatky za účty** jak to má brněnská skupina) 
 +  - Vytvořit kategorii Zpráv "Správa účtů - jménoskupiny" přes **Zprávy - Kategorie zpráv**, a tuto kategorii zpráv pak nastavit skupině správců účtů aby mohli posílat hromadné maily (týdeníky) apod. 
 +  - Definovat Uživatelské skupiny v pořadí člen, broker a až potom správce: **Uživatelé a skupiny - Typy uživatelských skupin.** 
 +    - Minimálně **běžné členy**, **brokery** a **správce účtů**, případně i **nováčky/čekatele** a **odpadlíky/deaktivované** členy. Brno má i variantu na běžné členy s názvem **dlužníci**, ale to situaci spíše komplikuje. 
 +    - aktivní skupiny členů pak je nutné zpátky přes **Účty - Spravovat účty - Uživatelský účet dané skupiny** nastavit aby se strhávaly dohodnuté poplatky 
 +  - Definovat **Skupinový filtr** přes **Uživatelé a skupiny - Skupinové filtry - Vytvořit nový skupinový filtr** a do něj přidat všechny skupiny uživatelů, k filtru přidělit vlastní CSS styl pro jiný vzhled po přihlášení  (TODO. zjistit jak vytvořit i jinou stránku pro login aby už login page byla patřičně obrandovaná) 
 +  - Skupinám členů i brokerů povolit vlastní pole v profilech, jedno po druhém: **Vlastní pole v profilech - Pole členů** 
 +  -  
 +  - TODO doplnit další věci co jsou potřeba 
 + 
 +Nějaká pravidla pro jiné skupiny jsou sepsaná [[clenove:cyclos-admin|tady]].
 ==== Propojení LETS skupin ==== ==== Propojení LETS skupin ====
   * Různé měny jsou v Cyclosu standardně nekonvertibilní   * Různé měny jsou v Cyclosu standardně nekonvertibilní
Řádek 31: Řádek 52:
   * https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.strohalm.cyclos.mobile&hl=en   * https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.strohalm.cyclos.mobile&hl=en
   * nefunguje s HTTPS asi kvůli blbému certifikátu   * nefunguje s HTTPS asi kvůli blbému certifikátu
 +
 +==== Zobrazení členského čísla (userID) na titulní stránce Cyclosu ====
 +
 +Upravit general_news.jsp jako admin:
 +
 +<code>
 +<p><strong>Platba členských přípěvků: ročně 50 Kč na účet 2300348032/2010</strong></p>
 +<ul>
 +<li>Specifický symbol pro brněnské Rozleťse: 1</li>
 +<li><c:set var="id">Tvé členské číslo (Variabilní symbol) je: ${loggedUser.id}</c:set>
 +<bean:message key="session.id" arg0="${id}"/>
 +</li>
 +</ul>
 +
 +
 +<img src="https://wiki.rozletse.cz/lib/exe/fetch.php?media=clenove:rozletse-brno-qrplatba-clenskyprispevek.png" width="200px" title="QR platba členského příspěvku Rozleťse">
 +</code>
 +
 ===== Technická dokumentace k serveru ===== ===== Technická dokumentace k serveru =====
   * [[IT:Dokumentace]] <wrap important>neveřejná</wrap>   * [[IT:Dokumentace]] <wrap important>neveřejná</wrap>
  
cyclos/dokumentace.1385643897.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/25 14:02 (upraveno mimo DokuWiki)