Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cyclos:dokumentace [2013/11/22 15:21]
brozkeff
cyclos:dokumentace [2022/08/05 17:32] (aktuální)
brozkeff
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Technická dokumentace k Cyclosu ====== ====== Technická dokumentace k Cyclosu ======
 +
 +  * [[Cyclos:Archiv novinek]]
 ===== Cyclos ===== ===== Cyclos =====
 Cyclos 3 je open source software. Běží na Javě prostřednictvím Tomcat serveru případně napojeného na Apache webserver pro sdílení standardního portu 80.  Cyclos 3 je open source software. Běží na Javě prostřednictvím Tomcat serveru případně napojeného na Apache webserver pro sdílení standardního portu 80. 
 +
 +<WRAP center round todo 60%>
 +Sekce není hotová, pokud tu má být přesně popsáno co všechno je potřeba kde nastavit, tak to potrvá věčnost to vůbec rekonstruovat a bude to celá kniha.  --- //[[martin.malec@email.cz|Martin Malec]] 2013/11/22 17:16//
 +</WRAP>
 +
  
 ==== Nastavení ==== ==== Nastavení ====
 ==== Skupiny uživatelů ==== ==== Skupiny uživatelů ====
 +
 +  * Administrátor cyclosu - může všechno, takový malý cyklosový bůh
 +  * Administrátoři účtů Brno – Pokladník a každý člen Jádra má svůj účet, zde může vytvářet Broukry, přesouvat lidi mezi jednotlivými Broukry i mezi jednotlivými skupinami v Cyclosu
 +  * Broukři Brno - mají nástroje na starání se o své členy, které přidali
 +  * Členové Brno
 +  * Dlužníci Brno – neplatí roční příspěvky, jen se snaží splatit dluh v brcích před odchodem. Pokud jsou v záporu pouze nabízí a pokud v plusu tak poptávají. Že toto pravidlo dodržují si hlídá jejich Broukr a ten je motivuje, aby svůj závazek srovnali do roka.
 +  * Odpadlíci Brno – neaktivní členové, nevidí inzeráty, zůstává u nich zachováno, kdo byl jejich Broukr, kdyby se v budoucnu chtěli vrátit.
 +
 ==== Systémový účet ==== ==== Systémový účet ====
 ==== Daně, vstupní poplatky ==== ==== Daně, vstupní poplatky ====
 ==== Jiné LETS skupiny ==== ==== Jiné LETS skupiny ====
 +  * jiné skupiny jde oddělit tak že o sobě navzájem vůbec nevědí - mohou mít i jinou adresu kterou se přihlašují, jiný vzhled Cyclosu apod. Zatím to tak moc není, adresa i vzhled je stejný, pouze každá skupina má své uživatelské skupiny, svou měnu a své inzeráty.
 +<WRAP center round todo 60%>
 +konkrétně se to dělá TODO
 +</WRAP>
 +  - Vytvoření měny: **Účty - Měny**
 +  - Vytvoření 2 typů účtů - systémového a uživatelského: **Účty - Spravovat účty**
 +    - hlavní systémový účet by měl být typ Neomezený, lze udělat i další systémové účty s omezeními
 +    - po vytvoření obou typů účtů definovat typy transakcí
 +      - u systémového jen 1: ze systémového na uživatelský, + případně filtry plateb
 +      - u uživatelského 2: (1) mezi uživateli, (2) z uživatelského na systémový + případně poplatek (např. 50/rok, je pak ještě nutné po vytvoření uživatelské a brokerské skupiny je do tohoto poplatku zařadit; alternativním způsobem je poplatky řešit přes aplikaci **Účty - Poplatky za účty** jak to má brněnská skupina)
 +  - Vytvořit kategorii Zpráv "Správa účtů - jménoskupiny" přes **Zprávy - Kategorie zpráv**, a tuto kategorii zpráv pak nastavit skupině správců účtů aby mohli posílat hromadné maily (týdeníky) apod.
 +  - Definovat Uživatelské skupiny v pořadí člen, broker a až potom správce: **Uživatelé a skupiny - Typy uživatelských skupin.**
 +    - Minimálně **běžné členy**, **brokery** a **správce účtů**, případně i **nováčky/čekatele** a **odpadlíky/deaktivované** členy. Brno má i variantu na běžné členy s názvem **dlužníci**, ale to situaci spíše komplikuje.
 +    - aktivní skupiny členů pak je nutné zpátky přes **Účty - Spravovat účty - Uživatelský účet dané skupiny** nastavit aby se strhávaly dohodnuté poplatky
 +  - Definovat **Skupinový filtr** přes **Uživatelé a skupiny - Skupinové filtry - Vytvořit nový skupinový filtr** a do něj přidat všechny skupiny uživatelů, k filtru přidělit vlastní CSS styl pro jiný vzhled po přihlášení  (TODO. zjistit jak vytvořit i jinou stránku pro login aby už login page byla patřičně obrandovaná)
 +  - Skupinám členů i brokerů povolit vlastní pole v profilech, jedno po druhém: **Vlastní pole v profilech - Pole členů**
 +  - 
 +  - TODO doplnit další věci co jsou potřeba
 +
 +Nějaká pravidla pro jiné skupiny jsou sepsaná [[clenove:cyclos-admin|tady]].
 ==== Propojení LETS skupin ==== ==== Propojení LETS skupin ====
 +  * Různé měny jsou v Cyclosu standardně nekonvertibilní
 +  * Účet musí mít přístup k víc měnám současně pokud chce obchodovat i jinde
 +  * Směnárnu musí zajišťovat nějaký uživatel např. i speciální systémový účet, problémem by pak asi bylo že devizové rezervy tohoto účtu by "polykaly" brky ap. v systému a součet brků na členských účtech by nebyl nulový
 +  * celkem snadno ale můžou skupiny vidět inzeráty, někoho to pak ale zase mate že vidí nabídky kdoví odkud - jde to ale filtrovat, jen je to o krok víc
 ==== Mobilní aplikace pro Android ==== ==== Mobilní aplikace pro Android ====
 +  * https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.strohalm.cyclos.mobile&hl=en
 +  * nefunguje s HTTPS asi kvůli blbému certifikátu
 +
 +==== Zobrazení členského čísla (userID) na titulní stránce Cyclosu ====
 +
 +Upravit general_news.jsp jako admin:
 +
 +<code>
 +<p><strong>Platba členských přípěvků: ročně 50 Kč na účet 2300348032/2010</strong></p>
 +<ul>
 +<li>Specifický symbol pro brněnské Rozleťse: 1</li>
 +<li><c:set var="id">Tvé členské číslo (Variabilní symbol) je: ${loggedUser.id}</c:set>
 +<bean:message key="session.id" arg0="${id}"/>
 +</li>
 +</ul>
 +
 +
 +<img src="https://wiki.rozletse.cz/lib/exe/fetch.php?media=clenove:rozletse-brno-qrplatba-clenskyprispevek.png" width="200px" title="QR platba členského příspěvku Rozleťse">
 +</code>
  
 ===== Technická dokumentace k serveru ===== ===== Technická dokumentace k serveru =====
   * [[IT:Dokumentace]] <wrap important>neveřejná</wrap>   * [[IT:Dokumentace]] <wrap important>neveřejná</wrap>