LETS Brno Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe, Cyclosu4, Discordu ap.

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cyclos:dokumentace

Technická dokumentace k Cyclosu

Cyclos 4

Od dubna 2023 se přechází ze zastaralého Cyclos 3 na vlastní VPS (viz dokumentace níže) na cloudově běžící Cyclos 4. Adresa cyclos4.rozletse.cz přesměrovává na adresu, kde běží: https://communities.cyclos.org/rozletse

Více o cyclos4

Cyclos 3

Cyclos 3 je open source software. Běží na Javě prostřednictvím Tomcat serveru, přes reverzní proxy pak napojeného na Apache webserver pro komunikaci na standardním https portu 443.

Nastavení

Skupiny uživatelů

 • Administrátor cyclosu - může všechno, takový malý cyklosový bůh
 • Administrátoři účtů Brno – Pokladník a každý člen Jádra má svůj účet, zde může vytvářet Broukry, přesouvat lidi mezi jednotlivými Broukry i mezi jednotlivými skupinami v Cyclosu
 • Broukři Brno - mají nástroje na starání se o své členy, které přidali
 • Členové Brno
 • Dlužníci Brno – neplatí roční příspěvky, jen se snaží splatit dluh v brcích před odchodem. Pokud jsou v záporu pouze nabízí a pokud v plusu tak poptávají. Že toto pravidlo dodržují si hlídá jejich Broukr a ten je motivuje, aby svůj závazek srovnali do roka.
 • Odpadlíci Brno – neaktivní členové, nevidí inzeráty, zůstává u nich zachováno, kdo byl jejich Broukr, kdyby se v budoucnu chtěli vrátit.

Systémový účet

Daně, vstupní poplatky

Jiné LETS skupiny

 • jiné skupiny jde oddělit tak že o sobě navzájem vůbec nevědí - mohou mít i jinou adresu kterou se přihlašují, jiný vzhled Cyclosu apod. Zatím to tak moc není, adresa i vzhled je stejný, pouze každá skupina má své uživatelské skupiny, svou měnu a své inzeráty.

konkrétně se to dělá TODO

 1. Vytvoření měny: Účty - Měny
 2. Vytvoření 2 typů účtů - systémového a uživatelského: Účty - Spravovat účty
  1. hlavní systémový účet by měl být typ Neomezený, lze udělat i další systémové účty s omezeními
  2. po vytvoření obou typů účtů definovat typy transakcí
   1. u systémového jen 1: ze systémového na uživatelský, + případně filtry plateb
   2. u uživatelského 2: (1) mezi uživateli, (2) z uživatelského na systémový + případně poplatek (např. 50/rok, je pak ještě nutné po vytvoření uživatelské a brokerské skupiny je do tohoto poplatku zařadit; alternativním způsobem je poplatky řešit přes aplikaci Účty - Poplatky za účty jak to má brněnská skupina)
 3. Vytvořit kategorii Zpráv „Správa účtů - jménoskupiny“ přes Zprávy - Kategorie zpráv, a tuto kategorii zpráv pak nastavit skupině správců účtů aby mohli posílat hromadné maily (týdeníky) apod.
 4. Definovat Uživatelské skupiny v pořadí člen, broker a až potom správce: Uživatelé a skupiny - Typy uživatelských skupin.
  1. Minimálně běžné členy, brokery a správce účtů, případně i nováčky/čekatele a odpadlíky/deaktivované členy. Brno má i variantu na běžné členy s názvem dlužníci, ale to situaci spíše komplikuje.
  2. aktivní skupiny členů pak je nutné zpátky přes Účty - Spravovat účty - Uživatelský účet dané skupiny nastavit aby se strhávaly dohodnuté poplatky
 5. Definovat Skupinový filtr přes Uživatelé a skupiny - Skupinové filtry - Vytvořit nový skupinový filtr a do něj přidat všechny skupiny uživatelů, k filtru přidělit vlastní CSS styl pro jiný vzhled po přihlášení (TODO. zjistit jak vytvořit i jinou stránku pro login aby už login page byla patřičně obrandovaná)
 6. Skupinám členů i brokerů povolit vlastní pole v profilech, jedno po druhém: Vlastní pole v profilech - Pole členů
 7. TODO doplnit další věci co jsou potřeba

Nějaká pravidla pro jiné skupiny jsou sepsaná tady.

Propojení LETS skupin

 • Různé měny jsou v Cyclosu standardně nekonvertibilní
 • Účet musí mít přístup k víc měnám současně pokud chce obchodovat i jinde
 • Směnárnu musí zajišťovat nějaký uživatel např. i speciální systémový účet, problémem by pak asi bylo že devizové rezervy tohoto účtu by „polykaly“ brky ap. v systému a součet brků na členských účtech by nebyl nulový
 • celkem snadno ale můžou skupiny vidět inzeráty, někoho to pak ale zase mate že vidí nabídky kdoví odkud - jde to ale filtrovat, jen je to o krok víc

Mobilní aplikace pro Android

Zobrazení členského čísla (userID) na titulní stránce Cyclosu

Upravit general_news.jsp jako admin:

<p><strong>Platba členských přípěvků: ročně 50 Kč na účet 2300348032/2010</strong></p>
<ul>
<li>Specifický symbol pro brněnské Rozleťse: 1</li>
<li><c:set var="id">Tvé členské číslo (Variabilní symbol) je: ${loggedUser.id}</c:set>
<bean:message key="session.id" arg0="${id}"/>
</li>
</ul>


<img src="https://wiki.rozletse.cz/lib/exe/fetch.php?media=clenove:rozletse-brno-qrplatba-clenskyprispevek.png" width="200px" title="QR platba členského příspěvku Rozleťse">

Technická dokumentace k serveru

cyclos/dokumentace.txt · Poslední úprava: 2023/05/25 14:01 autor: 127.0.0.1