Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:rozesilani-tydeniku [2015/12/22 16:47]
brozkeff šablona týdeníku
clenove:rozesilani-tydeniku [2022/04/13 19:52] (aktuální)
brozkeff [Jak rozesílat týdeníky (Brno)]
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Jak rozesílat týdeníky (Brno) ====== ====== Jak rozesílat týdeníky (Brno) ======
  
-  - Broker zodpovědný za posílání týdeníků se přihlásí do [[http://cyclos.rozletse.cz]] jako správce účtů+  - Broker zodpovědný za posílání týdeníků se přihlásí do [[https://cyclos.rozletse.cz]] jako správce účtů
   - Do poznámkového bloku nebo jiného textového editoru si vloží do schránky seznam posledních nabídek a poptávek ze skupiny Brno   - Do poznámkového bloku nebo jiného textového editoru si vloží do schránky seznam posledních nabídek a poptávek ze skupiny Brno
   - Přes Zprávy-Zprávy vytvoří novou správu skupinám Členové Brno, Brokeři Brno, Dlužníci Brno (důležité je zvolit všechny tyto tři skupiny a žádné jiné)   - Přes Zprávy-Zprávy vytvoří novou správu skupinám Členové Brno, Brokeři Brno, Dlužníci Brno (důležité je zvolit všechny tyto tři skupiny a žádné jiné)
Řádek 17: Řádek 17:
 ===== Šablona týdeníku s grafickým logem ===== ===== Šablona týdeníku s grafickým logem =====
  
-<code html>+<code>
 <style type="text/css"> <style type="text/css">
-p,h1,h2,h3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}+p,h1,h2,h3 {font-family: sans-serif;}
 body, p, ul,li,ol {font-size: 16px;} body, p, ul,li,ol {font-size: 16px;}
 h1 {font-size: 24px;} h1 {font-size: 24px;}
Řádek 25: Řádek 25:
 h3 {font-size: 18px;}</style> h3 {font-size: 18px;}</style>
 <h1> <h1>
- <img alt="Rozleťse týdeník" src="http://www.rozletse.cz/images/banners/top_background-joomla.png" style="width: 940px; max-width: 100%; margin: 0px auto;" title="Rozleťse týdeník" /></h1> +<img alt="Rozleťse týdeník" src="https://www.rozletse.cz/images/banners/top_background-joomla-2022-940px.png" style="width: 940px; max-width: 100%; margin: 0px auto;" title="Rozleťse týdeník" /></h1> 
-<p> +<p><strong>Ahoj Rozleťsáci!</strong></p> 
- <strong>Ahoj Rozleťs&aacute;ci!</strong></p> +<p>Je tu pravidelný týdeník s novinkami z brněnského LETSu.</p> 
-<p> +<p>[...doplnit den...] proběhlo setkání Rozleťse [...doplnit kde u koho...], kde [...doplnit podrobnosti...]</p> 
- Je tu pravideln&yacute; t&yacute;den&iacute;s novinkami z brněnsk&eacute;ho LETSu.</p> +<p><strong>Nejbližší plánované setkání</strong> bude [...doplnit místo, čas, podrobnosti...] a na programu bude [...doplnit program...]. Potřebujeme pomoct s [...doplnit co potřebujeme...]</p> 
-<p> +<p>Vítáme nové členy: [...doplnit jména a medailonky...]</p>   
- [...doplnit den...] proběhlo setk&aacute;n&iacute; Rozleťse [...doplnit kde u koho...], kde [...doplnit podrobnosti...]</p> +<p>Prosím zveřejňujte nové nabídky a poptávky, ať je z čeho vybírata ověřte si, jestli všechny dosavadní inzeráty jsou aktuální.</p> 
-<p> +<p>Zdraví [...doplnit jméno brokera...]</p> 
- <strong>Nejbliž&scaron;&iacute; pl&aacute;novan&eacute; setk&aacute;n&iacute;</strong> bude [...doplnit m&iacute;sto, čas, podrobnosti...] a na programu bude [...doplnit program...]. Potřebujeme pomoct s [...doplnit co potřebujeme...]</p> +<p>Všechny nabídky poptávky jsou na <a href="https://cyclos.rozletse.cz">cyclos.rozletse.cz</a>Do Cyclosu se od prosince 2021 musíte přihlašovat ve dvou krocíchNejprve ve vyskakovacím okně společným loginem "lets(heslem ...teprve potom se otevře normální okno Cyclosu kam se už přihlašujete svým jménem a heslem. 
-<p> +<h2>Aktuální nabídky</h2> 
- Pros&iacute;zveřejňujte nov&eacute; NAB&Iacute;DKY A POPT&Aacute;VKY, ať je z čeho vyb&iacute;rat, a ověřte si, jestli v&scaron;echny va&scaron;e dosavadn&iacute; inzer&aacute;ty jsou aktu&aacute;ln&iacute;.</p> +<p>[...zkopírujte z cyclosu...]</p> 
-<p> +<h2>Aktuální poptávky</h2> 
- Zdrav&iacute; [...doplnit jm&eacute;no brokera...]</p> +<p>[...zkopírujte z cyclosu...]</p>
-<p> +
- V&scaron;echny nab&iacute;dky popt&aacute;vky jsou na <a href="http://cyclos.rozletse.cz">cyclos.rozletse.cz</a>Info o fungov&aacute;n&iacute; Rozleťse je na <a href="http://rozletse.cz">webu</a> a <a href="http://wiki.rozletse.cz">wiki</a>Jsme i na <a href="https://www.facebook.com/LETS-Brno-209222525756812">Facebooku</a>!</p> +
-<h2> +
- Aktu&aacute;ln&iacute; nab&iacute;dky</h2> +
-<p> +
- [...zkop&iacute;rovat nab&iacute;dky z cyclosu...]</p> +
-<h2> +
- Aktu&aacute;ln&iacute; popt&aacute;vky</h2> +
-<p> +
- [...zkop&iacute;rovat popt&aacute;vky z cyclosu...]</p>+
 </code> </code>
- 
  
 ===== Štafeta rozesílání týdeníků ===== ===== Štafeta rozesílání týdeníků =====
Řádek 57: Řádek 46:
 </WRAP> </WRAP>
  
-<WRAP center round todo 60%> 
-TODO 11/2015: je potřeba připravit pevnou vizuální šablonu emailu pro týdeník, aby forma týdeníků a jejich obsah byl konzistentní. 
-</WRAP> 
- 
-===== 2015 ===== 
- 
-(dohodnuto na [[clenove:jadro:16.9.2015_zapis_ze_setkani_brokeru_v_luzankach|setkání 16.9.2015 v Lužánkách]]) 
-  * září-říjen 2015: Gao 
-  * listopad-prosinec 2015: Eva 
- 
-===== 2016 ===== 
- 
-(dohodnuto na [[clenove:jadro:16.9.2015_zapis_ze_setkani_brokeru_v_luzankach|setkání 16.9.2015 v Lužánkách]]) 
-  * leden-únor 2016: Jitka 
-  * březen-duben 2016: Patka