Uživatelské nástroje

Toto je starší verze dokumentu!


Jak rozesílat týdeníky (Brno)

 1. Broker zodpovědný za posílání týdeníků se přihlásí do http://cyclos.rozletse.cz jako správce účtů
 2. Do poznámkového bloku nebo jiného textového editoru si vloží do schránky seznam posledních nabídek a poptávek ze skupiny Brno
 3. Přes Zprávy-Zprávy vytvoří novou správu skupinám Členové Brno, Brokeři Brno, Dlužníci Brno (důležité je zvolit všechny tyto tři skupiny a žádné jiné)
 4. Jako předmět zprávy je vhodné použít Týdeník Rozleťse a případně i stručný obsah týdeníku
 5. Týdeník obsahuje pozvánky na nejbližší setkání a případně jiné akce, seznam nabídek a poptávek od minula a případně další důležité informace.
 6. Vhodné je vizuálně týdeník formátovat tak, aby byl přehledný. Je možné a vhodné použít HTML šablonu viz níže
  1. v editoru Cyclosu se přepnout do režimu Zdroj
  2. do schránky zkopírovat HTML kód níže
  3. vložit jej do editoru
  4. přepnout se zpět do grafického editoru v něm zprávu dokončit
 7. Týdeník se obvykle odesílá v v pondělí večer nebo v úterý.

Šablona týdeníku s grafickým logem

<style type="text/css">
p,h1,h2,h3 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}
body, p, ul,li,ol {font-size: 16px;}
h1 {font-size: 24px;}
h2 {font-size: 20px;}
h3 {font-size: 18px;}</style>
<h1>
	<img alt="Rozleťse týdeník" src="http://www.rozletse.cz/images/banners/top_background-joomla.png" style="width: 940px; max-width: 100%; margin: 0px auto;" title="Rozleťse týdeník" /></h1>
<p>
	<strong>Ahoj Rozleťs&aacute;ci!</strong></p>
<p>
	Je tu pravideln&yacute; t&yacute;den&iacute;k s novinkami z brněnsk&eacute;ho LETSu.</p>
<p>
	[...doplnit den...] proběhlo setk&aacute;n&iacute; Rozleťse [...doplnit kde u koho...], kde [...doplnit podrobnosti...]</p>
<p>
	<strong>Nejbliž&scaron;&iacute; pl&aacute;novan&eacute; setk&aacute;n&iacute;</strong> bude [...doplnit m&iacute;sto, čas, podrobnosti...] a na programu bude [...doplnit program...]. Potřebujeme pomoct s [...doplnit co potřebujeme...]</p>
<p>
	Pros&iacute;m zveřejňujte nov&eacute; NAB&Iacute;DKY A POPT&Aacute;VKY, ať je z čeho vyb&iacute;rat, a ověřte si, jestli v&scaron;echny va&scaron;e dosavadn&iacute; inzer&aacute;ty jsou aktu&aacute;ln&iacute;.</p>
<p>
	Zdrav&iacute; [...doplnit jm&eacute;no brokera...]</p>
<p>
	V&scaron;echny nab&iacute;dky a popt&aacute;vky jsou na <a href="http://cyclos.rozletse.cz">cyclos.rozletse.cz</a>. Info o fungov&aacute;n&iacute; Rozleťse je na <a href="http://rozletse.cz">webu</a> a <a href="http://wiki.rozletse.cz">wiki</a>. Jsme i na <a href="https://www.facebook.com/LETS-Brno-209222525756812">Facebooku</a>!</p>
<h2>
	Aktu&aacute;ln&iacute; nab&iacute;dky</h2>
<p>
	[...zkop&iacute;rovat nab&iacute;dky z cyclosu...]</p>
<h2>
	Aktu&aacute;ln&iacute; popt&aacute;vky</h2>
<p>
	[...zkop&iacute;rovat popt&aacute;vky z cyclosu...]</p>

Štafeta rozesílání týdeníků

Jádro se případně s broukry na setkáních domlouvá dopředu, kdo z broukrů bude mít v následujících měsících zodpovědnost za koordinaci setkání a především rozesílání týdeníků s novými inzeráty v Cyclosu, pozvánkami na setkání a akce a představení nových členů, kteří vyplnili medailonek. Střídání po 2 měsísích domluveno v lednu 2015.

TODO 11/2015: je potřeba připravit pevnou vizuální šablonu emailu pro týdeník, aby forma týdeníků a jejich obsah byl konzistentní.

2015

(dohodnuto na setkání 16.9.2015 v Lužánkách)

 • září-říjen 2015: Gao
 • listopad-prosinec 2015: Eva

2016

(dohodnuto na setkání 16.9.2015 v Lužánkách)

 • leden-únor 2016: Jitka
 • březen-duben 2016: Patka