Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:pokladnik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:pokladnik [2013/12/05 16:46]
petak
clenove:pokladnik [2017/03/17 18:20] (aktuální)
brozkeff
Řádek 6: Řádek 6:
   * vybírá roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] v korunách   * vybírá roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] v korunách
   * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést evidenci, platby jsou dohledatelné na Fio účtu   * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést evidenci, platby jsou dohledatelné na Fio účtu
-  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v Cyclosu +  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]
-  * je informován Broukrem, že přidal nového člena (po 3 měsících),​ aby si pohlídal zaplacení poplatku v korunách +
- +
  
 === Postup výběru poplatku Pokladníkem=== === Postup výběru poplatku Pokladníkem===
    
-  -  Začátkem roku dostane od [[clenove:​jadro|Jádra]] tabulku členů skupiny Členové Brno a počty členů hostujících skupin. +  - Začátkem roku dostane od [[clenove:​jadro|Jádra]] tabulku členů skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Členové Brno]] a počty členů hostujících skupin. 
-  -  Vyzve členy a zástupce skupin, aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. +  - Vyzve členy a zástupce ​[[clenove:​kontakty|skupin]], aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. 
-  -  Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. +  - Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. 
-  -  Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. +  - Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. 
-  -  Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. +  - Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. ​Správcům účtů jednotlivých skupin rozeslal Martin M. instrukcelidi odjinud by měli používat navíc SPECIFICKÉ symboly podle následujícího klíče: 
-  -  K danému termínu (určí Jádrovětšinou konec února), dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. +    - 2 = Jesenicko 
-  -  ​Až ​Jádro pořeší neplatiče (přes Broukery), přesune "​neplatiče"​ do skupin Dlužníků a Odpadlíků ​dá Správci cyclosu pokyn k vybrání poplatků v brcích. To se provádí z administrátorského účtu a tam pokladník nemá přístup+    - 3 = Valašsko (Růžďka) 
-  - Protože každý ​člen platí ​roční ​poplatky (v Kč i brcích) jen jednou, vrátí vybraný ​poplatek v brcích ​novým členům. Ti ho již zaplatili Broukrovi, poté co je idal do skupiny+    - 4 = Ostrava 
-  - Vybrání ročního poplatku v Kč s novým členem domlouvá jeho Brouker. Pokladník jen pohlídá, že k tomu skutečně došlo. A pokud ne informuje příslušného Broukra.+    - 5 = Olomouc 
 +    - 6 = Zlín (SMEČKA) 
 +    - 7 = HoBáK 
 +  - Na konci února, dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. 
 +  - Na základě tohoto seznamu ​Jádro pořeší neplatiče (přes ​[[clenove:​broukr|Broukery]]), přesune "​neplatiče"​ do skupin ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníků a Odpadlíků]]
 +  - K datu 1.4. systém automaticky strhne ​členům ve skupině Členové Brno roční poplatek v brcích ​evede jej na [[clenove:​systemovy_ucet|systémový účet]]
 + 
 +=== Grafické schéma === 
 + 
 +{{ :​clenove:​vyber_poplatku.jpg?direct |}} 
clenove/pokladnik.1386258380.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/05 16:46 autor: petak