Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:pokladnik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:pokladnik [2013/11/27 12:13]
petak
clenove:pokladnik [2017/03/17 18:20] (aktuální)
brozkeff
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]
-  * má přístup k administrátorskému účtu účtů, aby mohl provádět platby a posílat faktury ze systémového účtu skupiny+  * má přístup k administrátorskému účtu účtů, aby mohl provádět platby a posílat faktury ze [[clenove:​systemovy_ucet|systémového účtu]] skupiny
   * na pokyny [[clenove:​jadro|Jádra]] provádí platby jak v brcích tak v korunách   * na pokyny [[clenove:​jadro|Jádra]] provádí platby jak v brcích tak v korunách
-  * vybírá roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] +  * vybírá roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] ​v korunách 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést pokladnu, platby jsou dohledatelné na Fio účtu +  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést evidenci, platby jsou dohledatelné na Fio účtu 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v Cyclosu +  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]
-  * je informován Broukrem, že přidal nového člena (po 3 měsících),​ aby si zapsal, že tento člen již zaplatil za daný rok roční poplatek v brcích (Broukrovi jako odměna za přidání člena) a pohlídal zaplacení poplatku v korunách+
  
 +=== Postup výběru poplatku Pokladníkem===
 + 
 +  - Začátkem roku dostane od [[clenove:​jadro|Jádra]] tabulku členů skupiny [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Členové Brno]] a počty členů hostujících skupin.
 +  - Vyzve členy a zástupce [[clenove:​kontakty|skupin]],​ aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách.
 +  - Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná.
 +  - Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena.
 +  - Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. Správcům účtů jednotlivých skupin rozeslal Martin M. instrukce, lidi odjinud by měli používat navíc SPECIFICKÉ symboly podle následujícího klíče:
 +    - 2 = Jesenicko
 +    - 3 = Valašsko (Růžďka)
 +    - 4 = Ostrava
 +    - 5 = Olomouc
 +    - 6 = Zlín (SMEČKA)
 +    - 7 = HoBáK
 +  - Na konci února, dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne.
 +  - Na základě tohoto seznamu Jádro pořeší neplatiče (přes [[clenove:​broukr|Broukery]]),​ přesune "​neplatiče"​ do skupin [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníků a Odpadlíků]].
 +  - K datu 1.4. systém automaticky strhne členům ve skupině Členové Brno roční poplatek v brcích a převede jej na [[clenove:​systemovy_ucet|systémový účet]].
  
 +=== Grafické schéma ===
 +
 +{{ :​clenove:​vyber_poplatku.jpg?​direct |}}
  
-=== Postup výběru poplatku === 
-  
-  -  Začátkem roku dostane od Jádra tabulku členů skupiny Členové Brno a počty členů hostujících skupin. 
-  -  Vyzve členy a zástupce skupin, aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. 
-  -  Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. 
-  -  Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. 
-  -  Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. 
-  -  K danému termínu (určí Jádro, většinou konec února), dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. 
-  -  Až Jádro pořeší neplatiče (přes Broukery), přesune "​neplatiče"​ do skupin Dlužníků a Odpadlíků dá Správci cyclosu pokyn k vybrání poplatků v brcích. To se provádí z administrátorského účtu a tam pokladník nemá přístup. 
-  - Protože každý člen platí roční poplatky (v Kč i brcích) jen jednou, vrátí vybraný poplatek v brcích novým členům. Ti ho již zaplatili Broukrovi, poté co je přidal do skupiny. 
-  - Vybrání ročního poplatku v Kč s novým členem domlouvá jeho Brouker. Pokladník jen pohlídá, že k tomu skutečně došlo. A pokud ne informuje příslušného Broukra. 
clenove/pokladnik.1385550815.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/27 12:13 autor: petak