Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:pokladnik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:pokladnik [2013/11/26 14:57]
petak
clenove:pokladnik [2017/03/17 18:20] (aktuální)
brozkeff
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]
-  * na pokyny ​jádra ​provádí platby jak v brcích tak v korunách +  ​* má přístup k administrátorskému účtu účtů, aby mohl provádět platby a posílat faktury ze [[clenove:​systemovy_ucet|systémového účtu]] skupiny 
-  * vybírá roční ​poplatek  ​ +  ​* na pokyny ​[[clenove:​jadro|Jádra]] ​provádí platby jak v brcích tak v korunách 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést pokladnu, platby jsou dohledatelné na Fio účtu +  * vybírá roční ​[[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] v korunách 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v Cyclosu+  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést evidenci, platby jsou dohledatelné na Fio účtu 
 +  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]
  
- +=== Postup výběru poplatku ​Pokladníkem===
- +
-=== Postup výběru poplatku ===+
    
- - Začátkem roku dostane od Jádra tabulku členů skupiny Členové Brno a počty členů hostujících skupin. +  ​- Začátkem roku dostane od [[clenove:​jadro|Jádra]] tabulku členů skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Členové Brno]] a počty členů hostujících skupin. 
- - Vyzve členy aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. +  - Vyzve členy ​a zástupce [[clenove:​kontakty|skupin]], ​aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. 
- - Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš účet ​u FIO. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. +  - Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. 
- - Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. +  - Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. 
- - Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. +  - Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. ​Správcům účtů jednotlivých skupin rozeslal Martin M. instrukce, lidi odjinud by měli používat navíc SPECIFICKÉ symboly podle následujícího klíče: 
-K danému termínu, zpravidla konec února, dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. +    2 = Jesenicko 
-Pokladník je informován broukrem, žpřidal nového ​člena (po třech měsícíchaby pohlídal zaplacení poplatkuvyřízení s novým ​členem by měl udělat ale Broukr sám+    - 3 = Valašsko (Růžďka) 
-Pokladník je informován broukrem, že přidal nového ​člena (po třech ​sících) aby pohlídal zaplacení poplatku, vyřízení s novým ​členem by měl udělat ale Broukr sám.+    - 4 = Ostrava 
 +    - 5 = Olomouc 
 +    - 6 = Zlín (SMEČKA) 
 +    - 7 = HoBáK 
 +  - Na konci února, dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. 
 +  Na základě tohoto seznamu Jádro pořeší neplatič(přes [[clenove:​broukr|Broukery]]), přesune "​neplatiče" do skupin [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníků a Odpadlíků]]
 +  K datu 1.4. systém automaticky strhne ​členůve skupině Členové Brno roční poplatek v brcích a převede jej na [[clenove:​systemovy_ucet|systémový účet]].
  
-- každý člen platí za daný rok poplatek jen jednou, takže když nový člen zaplatí poplatek v průběhu ledna nebo února tak pak už ten rok neplatí+=== Grafické schéma ===
  
 +{{ :​clenove:​vyber_poplatku.jpg?​direct |}}
  
clenove/pokladnik.1385474259.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/26 14:57 autor: petak