Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:pokladnik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
clenove:pokladnik [2013/11/26 15:23]
petak
clenove:pokladnik [2013/12/05 17:01]
petak
Řádek 2: Řádek 2:
  
   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]   * má přístup k transparentnímu účtu ve Fio 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]
-  * má přístup k administrátorskému účtu účtů, aby mohl provádět platby a posílat faktury ze systémového účtu skupiny +  * má přístup k administrátorskému účtu účtů, aby mohl provádět platby a posílat faktury ze [[clenove:​systemovy_ucet|systémového účtu]] skupiny 
-  * na pokyny Jádra provádí platby jak v brcích tak v korunách +  * na pokyny ​[[clenove:​jadro|Jádra]] provádí platby jak v brcích tak v korunách 
-  * vybírá roční ​poplatek  ​ +  * vybírá roční ​[[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] v korunách 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést pokladnu, platby jsou dohledatelné na Fio účtu +  * má přehled o výdajích a příjmech v daném roce v Kč, nemusí vést evidenci, platby jsou dohledatelné na Fio účtu 
-  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v Cyclosu +  * má přehled o výdajích a příjmech v brkách v daném roce, všechny jsou evidované v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]
-  * je informován Broukrem, že přidal nového člena (po 3 měsících),​ aby si zapsal, že tento člen již zaplatil za daný rok roční poplatek v brcích (Broukrovi jako odměna za přidání člena) a pohlídal zaplacení poplatku v korunách+
  
- +=== Postup výběru poplatku ​Pokladníkem===
- +
-=== Postup výběru poplatku ===+
    
-  -  Začátkem roku dostane od Jádra tabulku členů skupiny Členové Brno a počty členů hostujících skupin. +  - Začátkem roku dostane od [[clenove:​jadro|Jádra]] tabulku členů skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Členové Brno]] a počty členů hostujících skupin. 
-  -  Vyzve členy a zástupce skupin, aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. +  - Vyzve členy a zástupce ​[[clenove:​kontakty|skupin]], aby začaly za daný rok platit poplatek v korunách. 
-  -  Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. +  - Členové mu poplatek mohou zaplatit v hotovosti na setkání, nebo poslat rovnou na náš Fio účet. V tom případě je potřeba u platby uvést do zprávy pro příjemce kdo platil a že se jedná roční poplatek (RP), např RP2013 Terezka Krásná. 
-  -  Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. +  - Pokud členové zaplatí v hotovosti na setkání (či při jiné příležitosti) převede peníze na účet Pokladník sám. Opět uvede u platby, že se jedná o roční poplatek a za jakého člena. 
-  -  Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. +  - Poplatky od hostujících skupin jsou placeny zpravidla rovnou na účet. Zase je potřeba platbu označit, kvůli identifikaci. 
-  -  K danému termínu (určí Jádro, většinou konec února), dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. +  - Na konci února, dodá Jádru seznam členů a skupin, kteří za daný rok zaplatili a kteří ne. 
-  -  ​Až ​Jádro pořeší neplatiče (přes Broukery), přesune "​neplatiče"​ do skupin Dlužníků a Odpadlíků ​dá Správci cyclosu pokyn k vybrání poplatků v brcích+  - Na základě tohoto seznamu ​Jádro pořeší neplatiče (přes ​[[clenove:​broukr|Broukery]]), přesune "​neplatiče"​ do skupin ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníků a Odpadlíků]]
-  - To se provádí z administrátorského účtu a tam pokladník nemá přístup. +  - K datu 1.4. systém automaticky strhne ​členům ve skupině Členové Brno roční ​poplatek ​v brcích ​evede jej na [[clenove:​systemovy_ucet|systémový účet]].
-  - Protože každý ​člen platí ​roční ​poplatky (Kč i brcích) jen jednou, vrátí vybraný poplatek novým členům. Ti ho již zaplatili Broukrovi, poté co je idal do skupiny. +
-  - Vybrání ročního poplatku v Kč s novým členem domlouvá jeho Brouker. Pokladník jen pohlídá, že k tomu skutečně došlo.+
clenove/pokladnik.txt · Poslední úprava: 2017/03/17 18:20 autor: brozkeff