Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:odmeny_poplatky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:odmeny_poplatky [2013/11/27 12:32]
petak [Jak platit poplatky]
clenove:odmeny_poplatky [2017/09/18 22:17] (aktuální)
alena.kohoutova
Řádek 2: Řádek 2:
  
  
-[[clenove:​jadro|Jádro]] stanoví na každý rok členské roční poplatky v korunách a brcích. Jejich výše se odvíjí od počtu členů a předpokládaných nákladů. Jedná se především o provoz serveru a domény (3600 ročně za VPS, cca 300 Kč za Wedos, cca 200 Kč za doménu). Poplatek v korunách platí i ostatní skupiny, se kterými se dělíme o Cyclos (Olomouc, Ostrava, Jeseník...). Výběr poplatků má na starost  ​+[[clenove:​jadro|Jádro]] stanoví na každý rok členské roční poplatky v korunách a brcích. Jejich výše se odvíjí od počtu členů a předpokládaných nákladů. Jedná se především o provoz serveru a domény (3600 ročně za VPS, cca 300 Kč za Wedos, cca 200 Kč za doménu). Poplatek v korunách platí i ostatní skupiny, se kterými se dělíme o Cyclos (Olomouc, Ostrava, Jeseník, Valašsko...). Výběr poplatků má na starost  ​
 [[clenove:​pokladnik|Pokladník]]. Člena, který nereaguje na výzvu Pokladníka a poplatek v daném termínu nezaplatí, předá Jádro k pořešení Broukrovi. [[clenove:​pokladnik|Pokladník]]. Člena, který nereaguje na výzvu Pokladníka a poplatek v daném termínu nezaplatí, předá Jádro k pořešení Broukrovi.
 Může nastat jedna z následujích možností: Může nastat jedna z následujích možností:
   * Člen chce být dál naším členem. Zaplatí roční poplatky a dál zůstává našim členem.   * Člen chce být dál naším členem. Zaplatí roční poplatky a dál zůstává našim členem.
-  * Člen již nechce být dál naším členem a nemá vůči nám žádný závazek (0 brků na účtě). Jádro jej převede do Odpadlíků. +  * Člen již nechce být dál naším členem a nemá vůči nám žádný závazek (0 brků na účtě). Jádro jej převede do [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Odpadlíků]]
-  * Člen již nechce být dál naším členem a má vůči nám závazek, který chce vyrovnat. Jádro jej převede do Dlužníků. To mu umožní vyrovnat závazek a přitom nemusí platit roční poplatky. +  * Člen již nechce být dál naším členem a má vůči nám závazek, který chce vyrovnat. Jádro jej převede do [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníků]]. To mu umožní vyrovnat závazek a přitom nemusí platit ​žádné ​roční poplatky.
-  * V ostatních případech (člena se nedaří kontaktovat,​ nekomunikuje,​ nemá zájem vyrovnat závazek) člena Jádro převede do odpadlíků a jeho případný závazek převede na systémový účet. +
  
 ====== Jak platit poplatky ====== ====== Jak platit poplatky ======
  
-=== Pro členy brněnské skupiny ​[[http://​www.rozletse.cz/​index.php/​o-nas|RozLEŤSe]] ===+=== Pro členy brněnské skupiny RozLEŤSe ===
  
  
-Poplatky se platí ​vždy až na výzvu [[clenove:​pokladnik|Pokladníka]] případně ​Broukera. Nejdříve se platí poplatek v korunách. ​Můžeš tak učinit nejlépe ​převodem na náš transparentní Fio účet 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]. ​Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na lednovém nebo únorovém setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak. ​Při platbě na účet uveď prosím do poznámky že se jedná o roční poplatek, rok a kdo to posílá např: "​RP2013 Tamara Fajna"​. +Poplatky se platí na výzvu ​v týdeníku, připomíná je [[clenove:​pokladnik|Pokladník]] případně ​[[clenove:​broukr|Brouker]]. Nejdříve se platí poplatek v korunách ​do konce února daného rokuNejlépe ​převodem
-Poplatek v brcích se potom automaticky jednou za rok strhává všem členům a evádí ​se na systémový účet.+  * na náš transparentní Fio účet 2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]]. ​ 
 +  * Při platbě na účet uveď prosím do poznámky že se jedná o roční poplatek, rok a kdo to posílá např: "​RP2013 Tamara Fajna"​. 
 +  * Ideálně zadej i variabilní symbol - číslo člena, které je dohledatelné ​es Cyclos: ''​Hledat -> Členové -> (zadat své jméno a zobrazit si takto profil) -> (podívat ​se do adresy nahoře)''​. Číslo je vidět ​na konci adresy ''/​cyclos/​do/​member/​profile?​memberId=XX''​.
  
 +Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na lednovém nebo únorovém setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak. ​
 +Poplatek v brcích se 1.4. automaticky strhává všem Členům a převádí se na [[clenove:​systemovy_ucet|systémový účet]].
  
-=== Pro ostatní skupiny používající tuto instalaci Cyclosu (Jesenicko, Olomoucko, Ostrava, Valašsko...) === 
  
 +=== Pro ostatní skupiny používající tuto instalaci Cyclosu ===
  
-Zpravidla začátkem každého roku se vám ozve náš [[clenove:​pokladnik|Pokladník]] s žádostí o zaplacení poplatku za vaše aktivní členy. Současně vám předá pokyny jakým způsobem a do kdy je potřeba poplatek zaplatit. Každopádně potřebujeme,​ aby jste platili za všechny členy najednou. Způsob jakým si poplatek mezi sebou vyberete je na vás. 
  
 +Zpravidla koncem roku nebo začátkem nového roku se vám ozve náš [[clenove:​pokladnik|Pokladník]] s žádostí o zaplacení poplatku za vaše aktivní členy. Současně vám předá pokyny jakým způsobem a do kdy je potřeba poplatek zaplatit. Každopádně potřebujeme,​ aby jste platili za všechny členy najednou. Způsob jakým si poplatek mezi sebou vyberete je na vás. Zejména v případě, pokud by se neplatil poplatek jednou platbou, ale platbami několika, je nutné uvádět správný specifický symbol určený pro vaši skupinu, abychom podle něj mohli platby filtrovat.
  
 +SPECIFICKÉ symboly pro skupiny mimo Brno jsou:
  
-====== Výše odměn a poplatků 2013======+  *     ​2 ​Jesenicko 
 +  *     ​3 ​Valašsko (Růžďka) 
 +  *     4 = Ostrava 
 +  *     5 = Olomouc 
 +  *     6 = Zlín (SMEČKA) 
 +  *     7 = HoBáK 
 + 
 + 
 +==== Výše odměn a poplatků 2013==== 
 + 
 +Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků. Dobrovolně může člen přispět např. 100 korunami, štědrost netrestáme,​ pokud se nám tím jednou nashromáždí nějaké další prostředky,​ lze je využít např. pro rozvoj jiných LETS skupin nebo propagaci nebo právníka kdyby se něco muselo začít řešit s úřady ;) 
 + 
 +Odměny: 
 + 
 +|[[clenove:​jadro|Jádro]] ​    ​| ​   ???/​rok ​          ​| ​   
 +|[[clenove:​broukr|Brouker]] ​                    ​| ​ 50 brků/​přidaného člena ​ | 
 +|[[clenove:​pokladnik|Pokladník]] ​                  ​| ​ ??? brků/​rok ​          | 
 +|[[clenove:​web|Web]] ​                        ​| ​ ??? brků/​rok ​          | 
 +|[[clenove:​cyclos|Cyclos]] ​                     |  ??? brků/​rok ​          | 
 +|[[clenove:​administrativa|Administrtiva]] ​               |  ??? brků/​rok ​            | 
 + 
 +==== Výše odměn a poplatků 2014====
  
 Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků. Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků.
  
-|[[clenove:​jadro|Jádro]] ​    ​| ​   ​brků/​rok ​          ​| ​   +Odměny: 
-|Brouker ​                    ​| ​ 50 brků/​přidaného člena ​ | + 
-|[[clenove:​pokladnik|Pokladník]] ​                  ​|  ​100 brků/​rok ​          | +|[[clenove:​jadro|Jádro]] ​    ​| ​   ​zatím nestanoveno ​brků/​rok ​          ​| ​   
-|Web                         ​|  ​200 brků/​rok ​          | +|[[clenove:​broukr|Brouker]]                     |  50 brků/​přidaného člena ​ | 
-|Cyclos ​                     |  ​200 brků/​rok ​          | +|[[clenove:​pokladnik|Pokladník]] ​                  ​|  ​zatím nestanoveno ​brků/​rok ​          | 
-|Administrace ​               ​|  ​500 brků/​rok ​            |+|[[clenove:​web|Web]]                         |  ​zatím nestanoveno ​brků/​rok ​          | 
 +|[[clenove:​cyclos|Cyclos]]                      ​|  ​zatím nestanoveno ​brků/​rok ​          | 
 +|[[clenove:​administrativa|Administrtiva]] ​               ​|  ​zatím nestanoveno ​brků/​rok ​            | 
 + 
 + 
 +==== Výše odměn a poplatků 2015==== 
 + 
 +Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků. 
 + 
 + 
 +==== Výše odměn a poplatků 2016==== 
 + 
 +Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků.
clenove/odmeny_poplatky.1385551970.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/27 12:32 autor: petak