Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
clenove:odmeny_poplatky [2022/08/05 17:35]
brozkeff
clenove:odmeny_poplatky [2022/08/05 17:41] (aktuální)
brozkeff [Jak platit poplatky]
Řádek 26: Řádek 26:
   * **Specifický symbol:** 1 (pro Rozleťse Brno)   * **Specifický symbol:** 1 (pro Rozleťse Brno)
     * jiné skupiny sdílející Cyclos viz níže     * jiné skupiny sdílející Cyclos viz níže
-  * **Variabilní symbol:** číslo člena, je vidět na titulní stránce Cyclosu po přihlášení. Případně i pro jiné členy lze dohledat následovně: ''Hledat -> Členové -> (zadat jméno a zobrazit si takto profil) -> (podívat se do adresy nahoře)''. Číslo je vidět na konci adresy ''/cyclos/do/member/profile?memberId=XX''.+  * **Variabilní symbol:** číslo člena, je vidět na titulní stránce Cyclosu po přihlášení.  
 +    * Případně i pro jiné členy lze dohledat následovně: ''Hledat -> Členové -> (zadat jméno a zobrazit si takto profil) -> (podívat se do adresy nahoře)''. Číslo je vidět na konci adresy ''/cyclos/do/member/profile?memberId=XX''.
  
 Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak.  Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak.