Uživatelské nástroje

Poplatky

Jádro stanoví na každý rok členské roční poplatky v korunách a brcích. Jejich výše se odvíjí od počtu členů a předpokládaných nákladů. Jedná se především o provoz serveru a domény (3600 ročně za VPS, cca 300 Kč za Wedos, cca 200 Kč za doménu). Poplatek v korunách platí i ostatní skupiny, se kterými se dělíme o Cyclos (Olomouc, Ostrava, Jeseník, Valašsko…). Výběr poplatků má na starost Pokladník. Člena, který nereaguje na výzvu Pokladníka a poplatek v daném termínu nezaplatí, předá Jádro k pořešení Broukrovi. Může nastat jedna z následujích možností:

 • Člen chce být dál naším členem. Zaplatí roční poplatky a dál zůstává našim členem.
 • Člen již nechce být dál naším členem a nemá vůči nám žádný závazek (0 brků na účtě). Jádro jej převede do Odpadlíků.
 • Člen již nechce být dál naším členem a má vůči nám závazek, který chce vyrovnat. Jádro jej převede do Dlužníků. To mu umožní vyrovnat závazek a přitom nemusí platit žádné roční poplatky.

Jak platit poplatky

Pro členy brněnské skupiny RozLEŤSe

Poplatky se platí na výzvu v týdeníku, připomíná je Pokladník případně Brouker. Nejdříve se platí poplatek v korunách do konce února daného roku. Nejlépe převodem:

 • na náš transparentní Fio účet 2300348032/2010 https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300348032.
 • Při platbě na účet uveď prosím do poznámky že se jedná o roční poplatek, rok a kdo to posílá např: „RP2013 Tamara Fajna“.
 • Ideálně zadej i variabilní symbol - číslo člena, které je dohledatelné přes Cyclos: Hledat → Členové → (zadat své jméno a zobrazit si takto profil) → (podívat se do adresy nahoře). Číslo je vidět na konci adresy /cyclos/do/member/profile?memberId=XX.

Druhou možností je zaplatit jej osobně Pokladníkovi na lednovém nebo únorovém setkání, pokud tam Pokladník bude. Případně se můžete s Pokladníkem domluvit jinak. Poplatek v brcích se 1.4. automaticky strhává všem Členům a převádí se na systémový účet.

Pro ostatní skupiny používající tuto instalaci Cyclosu

Zpravidla koncem roku nebo začátkem nového roku se vám ozve náš Pokladník s žádostí o zaplacení poplatku za vaše aktivní členy. Současně vám předá pokyny jakým způsobem a do kdy je potřeba poplatek zaplatit. Každopádně potřebujeme, aby jste platili za všechny členy najednou. Způsob jakým si poplatek mezi sebou vyberete je na vás. Zejména v případě, pokud by se neplatil poplatek jednou platbou, ale platbami několika, je nutné uvádět správný specifický symbol určený pro vaši skupinu, abychom podle něj mohli platby filtrovat.

SPECIFICKÉ symboly pro skupiny mimo Brno jsou:

 • 2 = Jesenicko
 • 3 = Valašsko (Růžďka)
 • 4 = Ostrava
 • 5 = Olomouc
 • 6 = Zlín (SMEČKA)
 • 7 = HoBáK

Výše odměn a poplatků 2013

Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků. Dobrovolně může člen přispět např. 100 korunami, štědrost netrestáme, pokud se nám tím jednou nashromáždí nějaké další prostředky, lze je využít např. pro rozvoj jiných LETS skupin nebo propagaci nebo právníka kdyby se něco muselo začít řešit s úřady ;)

Odměny:

Jádro ???/rok
Brouker 50 brků/přidaného člena
Pokladník ??? brků/rok
Web ??? brků/rok
Cyclos ??? brků/rok
Administrtiva ??? brků/rok

Výše odměn a poplatků 2014

Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků.

Odměny:

Jádro zatím nestanoveno brků/rok
Brouker 50 brků/přidaného člena
Pokladník zatím nestanoveno brků/rok
Web zatím nestanoveno brků/rok
Cyclos zatím nestanoveno brků/rok
Administrtiva zatím nestanoveno brků/rok

Výše odměn a poplatků 2015

Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků.

Výše odměn a poplatků 2016

Roční poplatek pro člena je 50Kč a 50 brků.