Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:jadro:zapisy_z_porad [2015/01/22 01:43]
brozkeff
clenove:jadro:zapisy_z_porad [2022/04/27 22:32]
brozkeff [2022]
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Zápisy z porad =====+====== Zápisy z porad ======
  
 +<WRAP center round tip 60%>
  Z každého setkání [[clenove:jadro|Jádra]] bude vypracován a zde zveřejněný zápis, který bude obsahovat:  Z každého setkání [[clenove:jadro|Jádra]] bude vypracován a zde zveřejněný zápis, který bude obsahovat:
    
Řádek 8: Řádek 9:
   * co se dohodlo   * co se dohodlo
   * termín a úkoly do dalšího setkání   * termín a úkoly do dalšího setkání
 +</WRAP>
  
 +===== 2022 =====
  
-  * {{:clenove:jadro:rozletse_organizacni_setkani_-_prosinec_2012.pdf|11.12.2012 Zápis z členského setkání}}+  * [[2022-04-12]] Google Meet 
 +  * [[2022-04-27]] Google Meet 
 + 
 + 
 +===== 2021 ===== 
 + 
 +<WRAP center round todo 60%> 
 +TODOdoplnit zápisy pokud někdo z nějaké schůzky nějakou psal a je ještě dohledatelná  --- //Martin Malec 2021/03/15 12:11// 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== 2020 ===== 
 + 
 +<WRAP center round todo 60%> 
 +TODOdoplnit zápisy pokud někdo z nějaké schůzky nějakou psal a je ještě dohledatelná  --- //Martin Malec 2021/03/15 12:11// 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== 2019 ===== 
 + 
 +<WRAP center round todo 60%> 
 +TODO: doplnit zápisy pokud někdo z nějaké schůzky nějakou psal a je ještě dohledatelná  --- //Martin Malec 2021/03/15 12:11// 
 +</WRAP> 
 + 
 + 
 +===== 2018 ===== 
 + 
 +  * [[19.6.2018]]  
 + 
 +===== 2017 ===== 
 + 
 +  * [[16.1.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[8.3.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[26.4.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[7.6.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[2.8.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[4.9.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[16.10.2017 zápis ze schůzky jádra]] 
 + 
 + 
 +===== 2016 ===== 
 +  * [[19.1.2016 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[5.2.2016 zápis ze schůzky brokerů]] 
 +  * [[3.3.2016 zápis ze schůzky ohledně knihovnické databáze]] 
 +  * [[13.4.2016 zápis ze schůzky brokerů]] 
 +  * [[29.9.2016 zápis ze schůzky brokerů]] 
 +===== 2015 ===== 
 +  * [[21.1.2015 zápis ze schůzky jádra a brokerů]] 
 +  * [[20.4.2015 zápis ze schůzky jádra a brokerů]] 
 +  * [[16.9.2015 zápis ze setkání brokerů v Lužánkách]] 
 +  * [[10.11.2015 zápis ze schůzky jádra]] 
 +  * [[24.11.2015 zápis se schůzky jádra]] 
 +  * [[1.12.2015 zápis ze schůzky jádra]] 
 + 
 +===== 2014 ===== 
 +  * zápisy zatím chybí, <wrap todo>doplnit</wrap> 
 + 
 +===== 2013 =====
   * {{:clenove:jadro:zapis_setkani_jadra_28.5.2013.pdf|28.5.2013 Setkání na Cejlu}}   * {{:clenove:jadro:zapis_setkani_jadra_28.5.2013.pdf|28.5.2013 Setkání na Cejlu}}
-  [[clenove:jadro:21.1.2015 zápis ze schůzky jádra a brokerů]]+ 
 +===== 2012 ===== 
 +  {{:clenove:jadro:rozletse_organizacni_setkani_-_prosinec_2012.pdf|11.12.2012 Zápis z členského setkání}} 
 + 
 +