Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

clenove:jadro:3.3.2016_zapis_ze_schuzky_ohledne_knihovnicke_databaze [2016/03/03 18:28]
brozkeff vytvořeno
clenove:jadro:3.3.2016_zapis_ze_schuzky_ohledne_knihovnicke_databaze [2016/03/03 22:01] (aktuální)
brozkeff
Řádek 5: Řádek 5:
 Účast: Martin Malec, Tomáš Wünsch, Pavlína Dokulilová Účast: Martin Malec, Tomáš Wünsch, Pavlína Dokulilová
  
 +===== Hotové funkční systémy =====
  
 +==== GoodReads ====
 +
 +  * asi nejvíc funkcí
 +  * úvaha o sdíleném loginu
 +  * ale existence skupin, možnost se sdružit do skupin ... takže asi každý svůj login a všichni se přidají do skupiny Lets Brno
 +  * nevýhoda - rozhraní není česky
 +
 +<WRAP center round todo 60%>
 +úkoly na příště:
 +  * pavlína vytvoří svůj účet a skupinu
 +  * připraví všechno na další setkání a testování v malé skupině
 +  * poté můžeme představit a nabídnout Letsákům
 + </WRAP>
 +
 +==== ČBDB ====
 +
 +  * Výhoda - je česky
 +  * Nevýhody - pomalé
 +
 +===== OSS na VPSku  - Vufind a Koha =====
 +  * na měsíc spuštěno zkušební VPS s Linux Ubuntu 14.04 na vpsfree
 +  * po dobu schůzky se Martinovi nepodařilo rozjet Koha (nemožnost se přilogovat)
 +  * Vufind se podařilo nainstalovat, ale chybí propojení s ILS tj. Koha či jiným podobným systémem