Rozleťse Wiki v2023

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu4

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:jadro:26.4.2017_zapis_ze_schuzky_jadra

Schůzka brokerů 26.4.2017

účast: Martin (Brozkeff), Patka, po Skypu Alena

zápis: Martin

1. Pusisinka má dluh 4500 brk a chce opustit LETS

Dluh nebude splácet v brkách, ale v penězích, dohodu systému splátek domluví Patka.

2. Transakce mezi členy a neochota ji vzít zpět

Mezi Pusisinou a Houmrem proběhl ne zcela vydařený obachod s navigací za 1500 brk, Pusisinka nebyla spokojena s tím že navigace byla v angličtině, chtěla transakci stornovat vrátit navigaci a dostat brky zpátky. Bohužel nedošlo k vzájemné dohodě a problém se už dost dlouho táhne. teď je třeba vyžešit, protože Pusssinka chce opustit LETS - viz výše.

Navrhujeme poslat oběma stranám formální email s informací že Pussinka chce vystoupit z LETSu a nemá jak brky srovnat účet, a ozvala se, že nechce splácet v Kč i navigaci. Vyzveme obě strany s odkazem na principy důvěry v rámci LETSu, ať se ještě jednou zkusí domluvit na kompromisním řešení a do 14 dní nám dají vědět, jak to dopadlo. Pokud se nedokáží do té doby dobrat kompromisu, ať nám obě strany poskytnou svou verzi příběhu včetně všech důkazů (maily, inzerát, atd.) a jako jádro k tomu vydáme jakožto nezávislý arbitr stanovisko a výzvu. V případě, že na základě rozhodnutí jádra nebudou strany ochotny se ani tak domluvit, navrhujeme aby věc řešily obě strany pomocí obecného soudu.

3. Členské poplatky 2017 po deadlinu

Bohužel je ejště mnoho nezaplacených členských poplatků, jádro se dohodlo, že se udělá sčot - přehled;) kdo zaplatil a jen těm co nezaplatili pošleme výzvu. Na setkáních chceme členům vysvětlit, že je třeba maximum poplatků platit bezhotovostně, protože s hotovostní platbou poplatků má broker, pokladník či kdokoliv jiný mnoho další práce (kdo vybere peníze stejně musí doma sednout a poslat dané částky na transparentní účet, nikdo nevede hotovostní pokladnu, protože by to vyžadovalo další ouřadování, papírování ). Proto by Jádro rádo nechalo zodpovědnost za zaplacení poplatku na každém členovi LETSu, ať tuto drobnou práci věnuje LETSu každý sám, nebo ať se individuálně domluví s někým kdo je ochotný za něj peníze poslat (někdo z rodiny, z LETSu apod.) - např. lidi pokud nemají vůbec bankovní účet. Je třeba ve spolupráci s PETOU K dokončit přehled zaplacených poplatků (PETA_K dělal tabulky plateb, ale nejsou propojené s tabulkou členů z cyclosu, protoBrozkeff požádá Petu jestli by dál pokračoval tak že by platby zadával do exportu členů z cyclosu, pokud ne tak to udělá Brozkeff příp. s asistencí Aleny, která se nabídla. Do tabulky zahrnout i info v jaké skupině v cyclosu kdo je, u těch co jsou ve skupině Dlužníci zahájit proces o vyřazení.)

4. Problém nedostatku lidských sil a vysokého administrativního zatížení v LETSu

Na dalším členském setkání chce Jádro nadhodit problém transakčních nákladů - administrativy na vybírání šlenských příspěvků ve vztahu k jejich výši.S tím souvisí i zahlcení brokerů a zajistění finanční udržitelnosti LETSu jako takového.

5. Brokerská štafeta posílání týdeníků a domlouvání setkání na květen-červen

Patka se nabídla že květen/červen si vezme štafetu prodlouženou místo Brozkeffa

6. Měsíční odměny brokerům

Jedno z opatření pro motivaci a předcházení zahlcení brokerů, automatizace pro omezení administrativy.

Protože se proti oznámení v týdeníku o měsíční pravidlené odměně broukům (50brků) za jejich činnost nikdo neozval. Brozkeff v systému nastaví, aby brokerům chodila měsíčně automaticky odměna ze systémového účtu (… jak členové schválili v lednu a 14.3. to šlo týdeníkem). Nastaveno, k 28. každého měsíce to bude Cyclos sám posílat.

7. Automatické brky brokerovi za nového člena.

Další opatření pro automatizaci a omezení ruční administrativy. Broker dostane za přihlášení nového člena automaticky odměnu. Brozkeff to zkusí v cyclosu najít, kde jak by to šlo nastavit. Doteď to fungovalo jinak a byla s tím větší administrativa.Pokud se nový člen v LETSu neosvědčí a nebude aktivní, je na broukovi, zda za jeho přijetí odměnu do systému vrátí.

8. Rozdělení členů po odcházejícím brokerovi Terce

Po odcházejícím broukovi Terce je třeba si přerozdělit její svěřené členy.Tabulku členů po Terce vloží Brozkeff na Google Docs, a pošle ji broukům (odkaz na Google tabulku), ať se broukeři lidi rozdělí.Na příštím setkání Jádra se k tomu vrátíme, jak to dopadlo a v cyclosu to přenastavíme. Prioritně si brouci berou lidi, co znají.

9. Výzva - grafická značka/logotyp Rozleťse

Patka ještě jednou osloví grafičku ohledně loga.

10. Tabulka s tím jaké nové skupiny zájemců o LETS oslovovat

Do týdeníku půjde výzva pro ty, kdo mají nějaký okruh lidí, kteří by mohli přijít do LETSu, aby se ozvali mailem Aleně - alena.koohutova@gmail.com,která nachystá šablonu mailu s výzvou pro zájemce, rozešle ji přihlášeným dobrovolníků s kontakty na možné budoucí členy etc.

clenove/jadro/26.4.2017_zapis_ze_schuzky_jadra.txt · Poslední úprava: 2023/05/25 14:01 autor: 127.0.0.1