Uživatelské nástroje

zápis ze schůzky jádra 19.6.2018 8.00

účast: gao, brozkeff, patka

zápis: brozkeff

schůzka v Ochozi pátek

přijde tam patka

stav brokerů

Alena odstupuje: odebrat přístup do google groups, změnit účet z broker na člen v cyclosu

Tereza: změnit účet z broker na člen v cyclosu

Od Aleny a Terezy je v cyclosu cca 20 členů bez přiřazeného brokera

Pokus zlanařit D.Maroše, A.Vinaře, Helenu (je krátce) - gao, napíše i týdeník s výzvou pomoct s vedením

facebook

přidat pavla semeráda s FB právy na vytváření událostí na stránce Lets Brno - gao

členské 2018

martin zpřístupní patce google tabulku s členy a kolonkou pro to kdo v 2018 zaplatil,

patka na základě výpisu z transparentního účtu doplní kdo zaplatil kdo ne,

na základě těch co zatím nezaplatili martin pošle hromadně upomínku

kdo 2 roky nezaplatil toho vyřadit, gao dá do týdeníku

vyzvedávárna ve zdravce

homepage cyclosu aktualizovat o novou adresu na joštově