Uživatelské nástroje

Original file

Zápis ze setkání jádra 10.11.2015 20:00

Účast: Petr, Patka, Terka, Martin M (brozkeff)

Zápis: Terka, korektury brozkeff

 • ZFORMULOVAT VIZE Rozleťse - z čehož pak plyne co chceme - udržet skupinu tak jak je? nebo rozvíjet, šířit dál, ale pak jakými nástroji? - prezentace veřejnosti …atd. - všichni
 1. Zjistit střídání služeb brokerů - v jaké měsíce kdo rozesílá ( info přes google -rokers) - Terka
 2. Zjistit kdo má na starosti gmail/rozleťse, kdo změnil heslo? - Terka
 3. 3.Naplánovat termíny možného setkání ve Verbeně - Brozkeff
 4. ZLÍN - 12.12.15 - kdo jede?
 5. Přístup na FB - Gao - pošle Martinovi.
 6. Vyřešit formulář pro nové zájemce, aby opět chodilo - keyi. - Martin
 7. najít studenta, který odzkouší cyclos 4 (návrh student, který byl na posledním setkání
 8. inzerát přes rozesílač, kdo se bude věnovat cyclosu 4
 9. spárovat čícla v cyclosu s fio účtem
 10. Fiskální analýza - prezentace na setkání v prosinci /% z transakcí/

a) zjednodušení- skupin v cyclosu Dlužník/ člen - navrhuje Terka - nevyřešeno
b) přejít na cyclos 4 - návrh Martin
c) člen který se v celém kalendářním roce nepřihlásil do cyclosu a má nulový účet přejde do odpadlíků