Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:jadro

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:jadro [2013/11/28 14:56]
petak
clenove:jadro [2013/12/05 17:12] (aktuální)
petak
Řádek 4: Řádek 4:
 Členové Jádra: Členové Jádra:
  
 +  * jsou voleni členy skupiny
 +  * volba probíhá na členském setkání ​ (členové musí být dopředu informování,​ že na tom setkání bude volba probíhat) nebo pomocí webové aplikace (hlasovací tabulka,​...)
   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3
   * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí,​ neměla by se provézt   * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí,​ neměla by se provézt
   * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com   * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com
-  * rozdělují úkoly [[clenove:​broukr|Broukrům]],​ [[clenove:​pokladnik|Pokladníkovi]] a ostatním+  * rozdělují úkoly [[clenove:​broukr|Broukrům]],​ [[clenove:​pokladnik|Pokladníkovi]] ​(kdy má vybrat poplatky, kdy má vyplatit odměny...) ​a ostatním
   * mají přístup v [[http://​cyclos.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů   * mají přístup v [[http://​cyclos.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů
   * přidávají nové [[clenove:​broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]   * přidávají nové [[clenove:​broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]
clenove/jadro.1385647012.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/28 14:56 autor: petak