Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:jadro [2013/11/28 14:56]
petak
clenove:jadro [2013/12/05 17:12] (aktuální)
petak
Řádek 4: Řádek 4:
 Členové Jádra: Členové Jádra:
  
 +  * jsou voleni členy skupiny
 +  * volba probíhá na členském setkání  (členové musí být dopředu informování, že na tom setkání bude volba probíhat) nebo pomocí webové aplikace (hlasovací tabulka,...)
   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3
   * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí, neměla by se provézt   * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí, neměla by se provézt
   * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com   * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com
-  * rozdělují úkoly [[clenove:broukr|Broukrům]], [[clenove:pokladnik|Pokladníkovi]] a ostatním+  * rozdělují úkoly [[clenove:broukr|Broukrům]], [[clenove:pokladnik|Pokladníkovi]] (kdy má vybrat poplatky, kdy má vyplatit odměny...) a ostatním
   * mají přístup v [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů   * mají přístup v [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů
   * přidávají nové [[clenove:broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:jadro:pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]   * přidávají nové [[clenove:broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:jadro:pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]
Řádek 20: Řádek 22:
   * mají přístup k Fio účtu 2300348032/2010 [[https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300348032]]   * mají přístup k Fio účtu 2300348032/2010 [[https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2300348032]]
   * dělají roční reporty z činnosti skupiny   * dělají roční reporty z činnosti skupiny
-  * dle potřeby se chází a z těchto setklání dělají [[clenove:jadro:zapisy_z_porad|zápisy]]+  * dle potřeby se chází a z těchto setklání zveřejňují [[clenove:jadro:zapisy_z_porad|zápisy]]