Rozleťse Wiki v2023

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu4

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:jadro

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:jadro [2013/11/27 14:41] petakclenove:jadro [2023/05/25 14:01] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Členové Jádra: Členové Jádra:
 +
 +  * jsou voleni členy skupiny
 +  * volba probíhá na členském setkání  (členové musí být dopředu informování, že na tom setkání bude volba probíhat) nebo pomocí webové aplikace (hlasovací tabulka,...)
   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
-  * rozdělují úkoly [[clenove:broukr|Broukrům]], [[clenove:pokladnik|Pokladníkovi]] a ostatním+  * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3 
 +  * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí, neměla by se provézt 
 +  * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com 
 +  * rozdělují úkoly [[clenove:broukr|Broukrům]], [[clenove:pokladnik|Pokladníkovi]] (kdy má vybrat poplatky, kdy má vyplatit odměny...) a ostatním
   * mají přístup v [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů   * mají přístup v [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů
   * přidávají nové [[clenove:broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:jadro:pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]   * přidávají nové [[clenove:broukr|Broukry]] a ruší staré viz. [[clenove:jadro:pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]]
-  * dle potřeby mění členům Broukry a přesouvají členy mezi skupinami v Cyclosu+  * dle potřeby mění členům Broukry a přesouvají členy mezi skupinami v [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]]
   * určují na daný rok výši [[clenove:odmeny_poplatky|odměn a poplatků]]   * určují na daný rok výši [[clenove:odmeny_poplatky|odměn a poplatků]]
   * zodpovídají za pořádání pravidelných členských setkání a jejich organizaci rozdělují mezi [[clenove:broukr|Broukry]]   * zodpovídají za pořádání pravidelných členských setkání a jejich organizaci rozdělují mezi [[clenove:broukr|Broukry]]
   * komunikují s ostatními skupinami hostujícími na našem [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]]   * komunikují s ostatními skupinami hostujícími na našem [[http://cyclos.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]]
-  * spravují poštu rozletse@gmail.com a reagují na emaily z emailu rozletse@gmail.com, aby bylo vidět kdo co komu napsal +  * spravují poštu rozletse@gmail.com a reagují na emaily. Odpovědi posílají rozvněž z emailu rozletse@gmail.com, aby bylo dohledatelné kdo co komu napsal 
-  * spravují naše skupiny v googlegroups+  * přidávají a odebírají členy od našich emailových skupin v googlegroups
   * zastupují skupinu na „veřejnosti“ – media, setkání, propagace, ...   * zastupují skupinu na „veřejnosti“ – media, setkání, propagace, ...
-  * mají přístup k bankovnímu účtu +  * mají přístup k Fio účtu 2300348032/2010 - transparentní účet: [[https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2300348032]] 
-  * děljí roční reporty z činnosti skupiny +  * dělají roční reporty z činnosti skupiny 
-  * dle potřeby se chází a z těchto setklání dělají [[clenove:jadro:zapisy_z_porad|zápisy]]+  * dle potřeby se chází a z těchto setklání zveřejňují [[clenove:jadro:zapisy_z_porad|zápisy]]
  
  
clenove/jadro.1385559685.txt.gz · Poslední úprava: 2023/05/25 14:02 (upraveno mimo DokuWiki)