Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:jadro

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:jadro [2013/11/27 13:29]
petak
clenove:jadro [2013/12/05 17:12] (aktuální)
petak
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Členové Jádra: Členové Jádra:
 +
 +  * jsou voleni členy skupiny
 +  * volba probíhá na členském setkání ​ (členové musí být dopředu informování,​ že na tom setkání bude volba probíhat) nebo pomocí webové aplikace (hlasovací tabulka,​...)
   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
-  * rozdělují úkoly [[clenove:​broukr|Broukrům]],​ [[clenove:​pokladnik|Pokladníkovi]] a ostatním +  ​* aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3 
-  * mají přístup v Cyclosu k admin účtu účtů +  * při rozhodování Jádra by mělo vždy dojít k dohodě, nemělo by se hlasovat. Pokud s projednávanou změnou některý člen Jádra nesouhlasí,​ neměla by se provézt 
-  * přidávají nové Broukry a ruší staré +  * pro komunikaci mezi sebou používají emailovou skupinu rozletse-jadro@googlegroups.com 
-  * dle potřeby mění členům Broukry a přesouvají členy mezi skupinami v Cyclosu+  ​* rozdělují úkoly [[clenove:​broukr|Broukrům]],​ [[clenove:​pokladnik|Pokladníkovi]] ​(kdy má vybrat poplatky, kdy má vyplatit odměny...) ​a ostatním 
 +  * mají přístup v [[http://​cyclos.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]] k admin účtu účtů 
 +  * přidávají nové [[clenove:​broukr|Broukry]] a ruší staré ​viz. [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|požadavky na nové Broukry]] 
 +  * dle potřeby mění členům Broukry a přesouvají členy mezi skupinami v [[http://​cyclos.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]
   * určují na daný rok výši [[clenove:​odmeny_poplatky|odměn a poplatků]]   * určují na daný rok výši [[clenove:​odmeny_poplatky|odměn a poplatků]]
-  * zodpovídají za pořádání pravidelných členských setkání a jejich organizaci rozdělují mezi Broukry +  * zodpovídají za pořádání pravidelných členských setkání a jejich organizaci rozdělují mezi [[clenove:​broukr|Broukry]] 
-  * komunikují s ostatními skupinami hostujícími na našem Cyclosu +  * komunikují s ostatními skupinami hostujícími na našem ​[[http://​cyclos.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]] 
-  * spravují poštu rozletse@gmail.com a reagují na emaily z emailu rozletse@gmail.com,​ aby bylo vidět ​kdo co komu napsal +  * spravují poštu rozletse@gmail.com a reagují na emaily. Odpovědi posílají rozvněž ​z emailu rozletse@gmail.com,​ aby bylo dohledatelné ​kdo co komu napsal 
-  * spravují ​naše skupiny ​v googlegroups+  * přidávají a odebírají členy od našich emailových skupin ​v googlegroups
   * zastupují skupinu na „veřejnosti“ – media, setkání, propagace, ...   * zastupují skupinu na „veřejnosti“ – media, setkání, propagace, ...
-  * mají přístup k bankovnímu ​účtu +  * mají přístup k Fio účtu ​2300348032/​2010 [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2300348032]] 
-  * děljí roční reporty z činnosti skupiny +  * dělají roční reporty z činnosti skupiny 
-  * dle potřeby se chází a z těchto setklání ​dělají ​[[clenove:​jadro:​zapisy_z_porad|zápisy]]+  * dle potřeby se chází a z těchto setklání ​zveřejňují ​[[clenove:​jadro:​zapisy_z_porad|zápisy]]
  
  
clenove/jadro.1385555347.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/27 13:29 autor: petak