Uživatelské nástroje

Toto je starší verze dokumentu!


Jádro

Členové jádra:

 • řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
 • rozdělují úkoly Broukrům, Pokladníkovi a ostatním
 • mají přístup v Cyclosu k admin účtu účtů
 • dle potřeby mění členům Broukry a přesouvají členy mezi skupinami v Cyclosu
 • určují na daný rok výši odměn a poplatků
 • zodpovídají za pořádání pravidelných členských setkání a jejich organizaci rozdělují mezi Broukry
 • komunikují s ostatními skupinami hostujícími na našem Cyclosu
 • spravují poštu rozletse@gmail.com a reagují na emaily
 • zastupují skupinu na „veřejnosti“ – media, setkání, propagace, …
 • mají přístup k bankovnímu účtu
 • děljí roční reporty z činnosti skupiny
 • dle potřeby se chází a z těchto setklání dělají zápisy