Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:jadro

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
clenove:jadro [2013/11/28 14:56]
petak
clenove:jadro [2013/11/28 15:01]
petak
Řádek 4: Řádek 4:
 Členové Jádra: Členové Jádra:
  
 +  * jsou voleni členy skupiny
 +  * volba probíhá na členském setkání ​ (členové musí být dopředu informování,​ že na tom setkání bude volba probíhat) nebo pomocí webové aplikace (hlasovací tabulka,​...)
   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny   * řídí a zodpovídají za chod celé skupiny
   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3   * aby mohli efektivně pracovat, mělo bych jich být 2 až 5, ideálně 3
clenove/jadro.txt · Poslední úprava: 2013/12/05 17:12 autor: petak