Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:clenove

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:clenove [2013/11/28 15:24]
petak
clenove:clenove [2013/12/05 10:58] (aktuální)
petak
Řádek 4: Řádek 4:
   * Členství zaníká přesunutím od skupiny [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Odpadlíci]] z důvodu:   * Členství zaníká přesunutím od skupiny [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Odpadlíci]] z důvodu:
     * na žádost člena     * na žádost člena
-    * rozhodne-li [[clenove:​jadro|Jádro]] o vyloučení ​zejména kvůli nevhodnému chování+    * rozhodne-li [[clenove:​jadro|Jádro]] o vyloučení
     * nezaplacením ročního [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatku]]     * nezaplacením ročního [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatku]]
   * Člen má právo   * Člen má právo
     * volit a být volen do [[clenove:​jadro|Jádra]]     * volit a být volen do [[clenove:​jadro|Jádra]]
-    * využívat systém [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclos]] pro [[clenove:​clenove|výměny]] mezi členy [[http://​www.rozletse.cz|Rozletse]] ​+    * využívat systém [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclos]] pro [[clenove:​clenove:vymeny|výměny]] mezi členy [[http://​www.rozletse.cz|Rozletse]] ​
     * chodit na setkání     * chodit na setkání
     * podávat svému [[clenove:​broukr|Broukrovi]] podměty ke zlepšení fungování skupiny     * podávat svému [[clenove:​broukr|Broukrovi]] podměty ke zlepšení fungování skupiny
     * [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|stát se Broukerem]]     * [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|stát se Broukerem]]
 +    * může poslat ostatním členům zajímavou nabídku, pozvánku na akci a podobně na rozletse-administrativa@googlegroups.com
   * Člen má povinnost   * Člen má povinnost
     * chovat se k ostatním členům skupiny s úctou a respektem     * chovat se k ostatním členům skupiny s úctou a respektem
     * platit roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]]     * platit roční [[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]]
-  * Chce-li člen odejít ze skupiny, ale nemá nulový stav na kontě, je přesunut do skupiny Dlužníci. Zde může dál nabízet své služby a výrobky, aby vyrovnal svůj účet na nulu a mohl odejít ze skupiny bez závazku.+  * Chce-li člen odejít ze skupiny, ale nemá nulový stav na kontě, je přesunut do skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníci]]. Zde může dál nabízet své služby a výrobky, aby vyrovnal svůj účet na nulu a mohl odejít ze skupiny bez závazku.
clenove/clenove.1385648677.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/28 15:24 autor: petak