Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:clenove

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:clenove [2013/11/27 16:57]
petak
clenove:clenove [2013/12/05 10:58] (aktuální)
petak
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Členové ====== ====== Členové ======
  
-  * Členství ve skupině vznikázaložením účtu v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]. Toto provádí ​brouker+  * Členství ve skupině vzniká ​po projití [[clenove:​broukr:​postup_prijimani_clena|příjimacího procesu]] a založením účtu v [[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclosu]]. Toto provádí ​[[clenove:​broukr|Brouker]]
-  * Členství zaníká přesunutím od skupiny Odpadlíci z důvodu+  * Členství zaníká přesunutím od skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Odpadlíci]] z důvodu:
     * na žádost člena     * na žádost člena
-    * rozhodne-li ​jádro ​o vyloučení ​zejména kvůli nevhodnému chování +    * rozhodne-li ​[[clenove:​jadro|Jádro]] ​o vyloučení 
-    * nezaplacením ročního poplatku+    * nezaplacením ročního ​[[clenove:​odmeny_poplatky|poplatku]]
   * Člen má právo   * Člen má právo
-    * využívat systém Cyclos pro výměny mezi členy Rozletse+    ​* volit a být volen do [[clenove:​jadro|Jádra]] 
 +    ​* využívat systém ​[[http://​www.rozletse.cz/​cyclos|Cyclos]] pro [[clenove:​clenove:​vymeny|výměny]] mezi členy ​[[http://​www.rozletse.cz|Rozletse]] 
     * chodit na setkání     * chodit na setkání
-    * podávat podměty ke zlepšení fungování skupiny +    * podávat ​svému [[clenove:​broukr|Broukrovi]] ​podměty ke zlepšení fungování skupiny 
-    * stát se broukerem+    * [[clenove:​jadro:​pozadavky_na_broukry|stát se Broukerem]] 
 +    * může poslat ostatním členům zajímavou nabídku, pozvánku na akci a podobně na rozletse-administrativa@googlegroups.com
   * Člen má povinnost   * Člen má povinnost
-    * chovat se k ostatním členům skupiny ​slušně +    * chovat se k ostatním členům skupiny ​s úctou a respektem 
-    * platit roční poplatky +    * platit roční ​[[clenove:​odmeny_poplatky|poplatky]] 
-  * Chce-li člen odejít ze skupiny, ale nemá nulový stav na kontě, je přesunut do skupiny Dlužníci. Zde může dál nabízet své služby a výrobky, aby vyrovnal svůj účet na nulu a mohl odejít ze skupiny bez závazku.+  * Chce-li člen odejít ze skupiny, ale nemá nulový stav na kontě, je přesunut do skupiny ​[[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníci]]. Zde může dál nabízet své služby a výrobky, aby vyrovnal svůj účet na nulu a mohl odejít ze skupiny bez závazku.
clenove/clenove.1385567871.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/27 16:57 autor: petak