Uživatelské nástroje

Členové

 • Členství ve skupině vzniká po projití příjimacího procesu a založením účtu v Cyclosu. Toto provádí Brouker.
 • Členství zaníká přesunutím od skupiny Odpadlíci z důvodu:
  • na žádost člena
  • rozhodne-li Jádro o vyloučení
  • nezaplacením ročního poplatku
 • Člen má právo
  • volit a být volen do Jádra
  • využívat systém Cyclos pro výměny mezi členy Rozletse
  • chodit na setkání
  • podávat svému Broukrovi podměty ke zlepšení fungování skupiny
  • může poslat ostatním členům zajímavou nabídku, pozvánku na akci a podobně na rozletse-administrativa@googlegroups.com
 • Člen má povinnost
  • chovat se k ostatním členům skupiny s úctou a respektem
  • platit roční poplatky
 • Chce-li člen odejít ze skupiny, ale nemá nulový stav na kontě, je přesunut do skupiny Dlužníci. Zde může dál nabízet své služby a výrobky, aby vyrovnal svůj účet na nulu a mohl odejít ze skupiny bez závazku.