Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:45]
petak [3. Druhá schůzka]
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:59]
petak [3. Druhá schůzka]
Řádek 39: Řádek 39:
 ==== 3. Druhá schůzka ==== ==== 3. Druhá schůzka ====
  
-Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si setkání (může být na členském setkání). Tam zjistí jaké má problémypřipomínky... zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce být dál členem, je potřeba aby vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Brouker tedy informuje Jádro aby esunuly novýho člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz). +Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si schůzku (třeba na členském setkání). Tam spolu proberou problémy připomínky zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce, je potřeba aby před odchodem vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Po schůzce Brouker tedy informuje Jádro jak ijímací proces dopadl. Pokud člen odchází a má vyrovnaný závazek Jádro jej převede do [[cyclos:dokumentace#skupiny_uzivatelu|Odpadlíků]], pokud nemá vyrovnaný závazek přesunou ho do  [[cyclos:dokumentace#skupiny_uzivatelu|Dlužníků]]Broukrovi náleží odměna 50 brků. Jádro dá pokyn [[clenove:pokladnik|Pokladníkovi]] k evodu brků ze [[clenove:systemovy_ucet|systémového účtu]]. V případě, že nový člen jde do Dlužníků, náleží Broukrovi odměna pouze v případě, že člen svůj závazek vyrovná do jednoho roku od převedení.
-Pokud člne ve skupině chce zůstat, pošle Brouker informaci Jádru a to vydá pokyn Pokladníkovi aby Broukrovi evedl 50 brků na jeho účet. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
 ==== 4. Grafické schéma ==== ==== 4. Grafické schéma ====