Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:45]
petak [3. Druhá schůzka]
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:50]
petak [3. Druhá schůzka]
Řádek 39: Řádek 39:
 ==== 3. Druhá schůzka ==== ==== 3. Druhá schůzka ====
  
-Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si setkání (může být na členském setkání). Tam zjistí jaké má problémypřipomínky... zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce být dál členem, je potřeba aby vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Brouker tedy informuje Jádro aby přesunuly novýho člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz)+Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si schůzku (třeba na členském setkání). Tam spolu proberou problémy připomínky zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce, je potřeba aby před odchodem vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Po schůzce Brouker tedy informuje Jádro jak přijímací proces dopadl. Jádro pak podle potřeby přesunuly nového člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz) a dá pokyn Pokladníkoviaby Broukrovi převedl 50 brků na jeho účet.
-Pokud člne ve skupině chce zůstat, pošle Brouker informaci Jádru to vydá pokyn Pokladníkovi aby Broukrovi převedl 50 brků na jeho účet.+