Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:32]
petak [2. První schůzka]
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:50]
petak [3. Druhá schůzka]
Řádek 39: Řádek 39:
 ==== 3. Druhá schůzka ==== ==== 3. Druhá schůzka ====
  
-Po třech měsíchích+Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si schůzku (třeba na členském setkání). Tam spolu proberou problémy a připomínky a zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce, je potřeba aby před odchodem vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Po schůzce Brouker tedy informuje Jádro jak přijímací proces dopadl. Jádro pak podle potřeby přesunuly nového člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz) a dá pokyn Pokladníkovi, aby Broukrovi převedl 50 brků na jeho účet.