Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:27]
petak
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:50]
petak [3. Druhá schůzka]
Řádek 35: Řádek 35:
   * Jak oceňovat - poradí, jak zvolit cenu za své služby, výrobky a jak pozná, že nabízená cena ostatních je přiměřená.   * Jak oceňovat - poradí, jak zvolit cenu za své služby, výrobky a jak pozná, že nabízená cena ostatních je přiměřená.
  
-Domluví si další schůzku za 3 měsíce. Po tu dobu na něj bude Brouker dohlížet, aktivně mu radit a doporučovat. Kontrolovat jeho inzeráty a pohyb na jeho účtu a případný potíže se členem řešit.+Domluví si další schůzku za 3 měsíce. Po tu dobu na něj bude Brouker dohlížet, aktivně mu radit a doporučovat. Kontrolovat jeho inzeráty a pohyb na jeho účtu a bude s ním řešit všechny problémy.
  
-==== Druhá schůzka ====+==== 3. Druhá schůzka ====
  
-Po třech měsíchích+Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si schůzku (třeba na členském setkání). Tam spolu proberou problémy a připomínky a zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce, je potřeba aby před odchodem vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Po schůzce Brouker tedy informuje Jádro jak přijímací proces dopadl. Jádro pak podle potřeby přesunuly nového člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz) a dá pokyn Pokladníkovi, aby Broukrovi převedl 50 brků na jeho účet.
  
  
Řádek 49: Řádek 49:
  
  
-==== Graficky: ====+ 
 +==== 4. Grafické schéma ====
    
 {{ :clenove:broukr:prijem_clenanew.jpg?direct |}} {{ :clenove:broukr:prijem_clenanew.jpg?direct |}}