Uživatelské nástroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 15:45]
petak
clenove:broukr:postup_prijimani_clena [2013/12/09 16:45]
petak [3. Druhá schůzka]
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Postup přijímání nového člena ===== ===== Postup přijímání nového člena =====
  
 +==== Úvodem ====
  
 +Naším cílem není mít co nejvíc členů, ale mít fungující skupinu. Abychom zjistili, že nový člen bude pro skupinu přínosem a opačně, že i skupina bude mít zájemci co nabídnout, musí každý nováček projít přijímacím procesem. Od toho tu máme tzv. [[clenove:broukr|Broukry]]. Ti mají za úkol na dvou schůzkách zjistit, jestli jsou zájemcova očekávání reálná a v souladu s naší filozofií. Na druhou stranu jsme otevřeni každému, kdo má opravdu zájem být našim členem. Důležíté je, aby zájemce věděl co to znamená "být naším členem". Aby později nevznikly problémy díky nenaplněným očekáváním. Víme, že jen těžko může Brouker na první schůzce poznat, že zájemce bude zodpovědný, bude se snažit vyrovnat závazek vůči skupině a bude s ostatními členy slušně komunikovat a podobně. Může ale z motivace odhadnout, jestli bude pro zájemce členství přínostné. Pokud ano, bude zřejmě v jeho zájmu se takto chovat. V přijímacím procesu by měl Brouker zájemce spíš odrazovat, než jej lákat. Systém není ideální a je potřeba o tom zájemce informovat, aby později kvůli nepohodlí, co přináší na nás nezanevřel. Na druhou stranu členům nabízíme aktivně se podílet na chodu skupiny a jejího utváření, třeba členstvím v tzv. [[clenove:jadro|Jádře]], pořádáním zajímavých akcí pro ostatní členy či pouhou diskuzí na setkáních.
 ==== 1. Přiřazení zájemce Broukrovi ==== ==== 1. Přiřazení zájemce Broukrovi ====
  
Řádek 26: Řádek 28:
     - Dále info z našeho webu [[http://www.rozletse.cz/index.php/o-nas|O nás]]     - Dále info z našeho webu [[http://www.rozletse.cz/index.php/o-nas|O nás]]
  
-Pokud se tímto Broukrovi zájemce nepodaří odradit, rovnou ho v [[http://www.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] zavede pod sebe jako člena. Seznámí ho s Cyclosem. +Pokud se tímto Broukrovi zájemce nepodaří "odradit :-)", rovnou ho v [[http://www.rozletse.cz/cyclos|Cyclosu]] zavede pod sebe jako člena a seznámí ho s Cyclosem.
  
 +  * Zadání inzerátu - společně zadají nějaké poptávky a nabídky člena
 +  * Posílání faktury - vzájemně si pošlou 1 brk a provedou zpětnou vazbu (hodnocení)
 +  * Vyhledávání - jak v Cyclosu vyhledávat pomocí klíčových slov, kategorií a poslední inzeráty
 +  * Jak oceňovat - poradí, jak zvolit cenu za své služby, výrobky a jak pozná, že nabízená cena ostatních je přiměřená.
  
-stekání udělá a seznámí ho se systémem Cyclos - jak zadat inzerát(společně se pokusí zadat pár poptávek i nabídek)jak vystavit fakturu, jak vyhledávat, jak dát zpětnou vazbu +Domluví si další schůzku za 3 měsíce. Po tu dobu na j bude Brouker dohlížetaktivně mu radit doporučovatKontrolovat jeho inzeráty a pohyb na jeho účtu a bude ním řešit všechny problémy.
-• pošleme ze svého účtu Zájemci fakturu na 1 Brk ukážeme odchozí fakturu v seznamu (seznam faktur čekajících na vyřízení). +
-• Zájemce se přihlásí na svůj účet +
-o Vidí zprávu žádosti potvrzení platby. +
-o Podívá se na příchozí faktury (seznam faktur čekajících na zaplacení). +
-o Potvrdí fakturu. +
-o Uvidí na svém účtu posun „-1 brk“. +
-o Přichází nová zpráva o zpětné vazbě k transakci – reaguje na ni... Vysvětlit význam zpětných vazeb = hodnocení transakcí. +
-o 1 brk vrátí přímou platbou Kontaktní osobě. +
-o Uvidí na svém účtu srovnanou bilanci na 0, v historii „-1 brk“ a „+1 brk“+
  
 +==== 3. Druhá schůzka ====
  
 +Po třech měsíchích [[clenove:broukr|Brouker]] kontaktuje člena a domluví si setkání (může být na členském setkání). Tam zjistí jaké má problémy, připomínky... zdali chce dál zůstat našim členem. Pokud člen zjistí, že už nechce být dál členem, je potřeba aby vyrovnal svůj závazek vůči skpině (pokud nějaký má). Pokud je v plusu tak by měl něco od členů skupiny nakoupit, naopak, pokud je v záporu tak jej vyrovnat. Brouker tedy informuje Jádro aby přesunuly novýho člena do Dlužníku (odkaz) nebo Odpadlíků (odkaz).
 +Pokud člne ve skupině chce zůstat, pošle Brouker informaci Jádru a to vydá pokyn Pokladníkovi aby Broukrovi převedl 50 brků na jeho účet.
  
  
Řádek 51: Řádek 51:
  
  
- +==== 4. Grafické schéma ==== 
- + 
-Graficky: +
 {{ :clenove:broukr:prijem_clenanew.jpg?direct |}} {{ :clenove:broukr:prijem_clenanew.jpg?direct |}}