Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:broukr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:broukr [2013/11/28 15:36]
petak
clenove:broukr [2015/11/25 16:05] (aktuální)
brozkeff
Řádek 3: Řádek 3:
   * přidává nové členy viz. [[clenove:​broukr:​postup_prijimani_clena|Postup přijímání nového člena]]   * přidává nové členy viz. [[clenove:​broukr:​postup_prijimani_clena|Postup přijímání nového člena]]
   * slouží jako komunikátor skupina – člen, předává členům novinky ve skupině a skupině ([[clenove:​jadro|Jádru]],​ Broukrům, ostatním členům...) předává požadavky svých lidí   * slouží jako komunikátor skupina – člen, předává členům novinky ve skupině a skupině ([[clenove:​jadro|Jádru]],​ Broukrům, ostatním členům...) předává požadavky svých lidí
-  * pořádá členská setkání ​(cca 1x za rok) dle pokynů [[clenove:​jadro|Jádra]]+  * pořádá členská setkání dle pokynů [[clenove:​jadro|Jádra]] ​a podle dohody [[clenove:​rozesilani-tydeniku|rozesílá týdeníky]],​ když na něho dojde štafeta
   * informuje [[clenove:​jadro|Jádro]] o odchodu svých lidí ze skupiny   * informuje [[clenove:​jadro|Jádro]] o odchodu svých lidí ze skupiny
   * po tříměsíční zkušební době informuje [[clenove:​pokladnik|Pokladníka]] o úspěšném přidání nového čelna a předá mu jeho roční poplatek (pokud jej nový člen neposlal na náš Fio účet)   * po tříměsíční zkušební době informuje [[clenove:​pokladnik|Pokladníka]] o úspěšném přidání nového čelna a předá mu jeho roční poplatek (pokud jej nový člen neposlal na náš Fio účet)
   * motivuje svoje lidi, aby měli dlouhodobě vyrovnaný stav účtu (to co skupině dávají si i brali zpět a obráceně)   * motivuje svoje lidi, aby měli dlouhodobě vyrovnaný stav účtu (to co skupině dávají si i brali zpět a obráceně)
-  * kontroluje ​činnost svých ​nových ​členů ​3 měsících+  * má přehled o činnost svých členů, především nováčků ve 3 měsíční zkušební době
   * vyloženě hlídá svoje lidi, co jsou ve skupině [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníci]] a pomáhá jim vyrovnat závazek (upozorňuje je na nové nabídky a poptávky, ostatním členům navrhuje jeho služby a podobně)   * vyloženě hlídá svoje lidi, co jsou ve skupině [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníci]] a pomáhá jim vyrovnat závazek (upozorňuje je na nové nabídky a poptávky, ostatním členům navrhuje jeho služby a podobně)
   * snaží se být informován o aktuálním dění ve skupině   * snaží se být informován o aktuálním dění ve skupině
clenove/broukr.1385649412.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/28 15:36 autor: petak