Rozleťse Wiki

Návody, postupy a technická dokumentace k RozLETSe a Cyclosu

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clenove:broukr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
clenove:broukr [2013/11/27 14:29]
petak
clenove:broukr [2015/11/25 16:05] (aktuální)
brozkeff
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Brokr ======+====== ​Broukr ​======
  
   * přidává nové členy viz. [[clenove:​broukr:​postup_prijimani_clena|Postup přijímání nového člena]]   * přidává nové členy viz. [[clenove:​broukr:​postup_prijimani_clena|Postup přijímání nového člena]]
-  * slouží jako komunikátor skupina – člen, předává členům novinky ve skupině a skupině (Jádru, Broukrům, ostatním členům...) předává požadavky svých lidí +  * slouží jako komunikátor skupina – člen, předává členům novinky ve skupině a skupině ([[clenove:​jadro|Jádru]], Broukrům, ostatním členům...) předává požadavky svých lidí 
-  * pořádá členská setkání ​(cca 1x za rok) dle pokynů Jádra +  * pořádá členská setkání dle pokynů ​[[clenove:​jadro|Jádra]] a podle dohody [[clenove:​rozesilani-tydeniku|rozesílá týdeníky]],​ když na něho dojde štafeta 
-  * informuje Jádro o odchodu svých lidí ze skupiny +  * informuje ​[[clenove:​jadro|Jádro]] o odchodu svých lidí ze skupiny 
-  * po tříměsíční zkušební době informuje Pokladníka o úspěšném přidání nového čelna a předá mu jeho roční poplatek (pokud jej nový člen neposlal na náš Fio účet)+  * po tříměsíční zkušební době informuje ​[[clenove:​pokladnik|Pokladníka]] o úspěšném přidání nového čelna a předá mu jeho roční poplatek (pokud jej nový člen neposlal na náš Fio účet) 
 +  * motivuje svoje lidi, aby měli dlouhodobě vyrovnaný stav účtu (to co skupině dávají si i brali zpět a obráceně) 
 +  * má přehled o činnost svých členů, především nováčků ve 3 měsíční zkušební době 
 +  * vyloženě hlídá svoje lidi, co jsou ve skupině [[cyclos:​dokumentace#​skupiny_uzivatelu|Dlužníci]] a pomáhá jim vyrovnat závazek (upozorňuje je na nové nabídky a poptávky, ostatním členům navrhuje jeho služby a podobně) 
 +  * snaží se být informován o aktuálním dění ve skupině
clenove/broukr.1385558976.txt.gz · Poslední úprava: 2013/11/27 14:29 autor: petak